23 Μαΐου 2022

Περίεργα παιχνίδια σε βάρος της Ελλάδας με τη Συνθήκη Σένγκεν – Τι αποκαλύπτει έγγραφο της ΕΕ!

Ένα εσωτερικό έγγραφο από την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία 1η Δεκεμβρίου 2015, αποκαλύπτει τις «κρυφές ανησυχίες» κρατών μελών της ΕΕ για τα εσωτερικά σύνορα της Ευρώπης!

Το επίμαχο έγγραφο που έχει τίτλο: «Η ακεραιότητα της Συνθήκης Σένγκεν» έχει αποστολέα την Προεδρία και αποδέκτη την Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων της ΕΕ και το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών το οποίο πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες (03/12/2015 έως 04/12/2015).

Τι αναφέρει;

Τις επιφυλάξεις αρκετών μελών της ΕΕ για την ορθή λειτουργία της Σένγκεν με δεδομένη την πίεση από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές καθώς και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την διασφάλιση της Σένγκεν. Σε αυτό γίνεται ειδική μνεία στα κράτη μέλη που αδυνατούν να διαφυλάξουν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η Ελλάδα!

Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ζητεί από τους αποδέκτες του εγγράφου να «εξετάσουν το ενδεχόμενο υποβολής παράτασης σύμφωνα με το άρθρο 26 του κώδικα συνόρων Σένγκεν» και καλεί τα κράτη-μέλη «να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων».

«Πολλά κράτη μέλη έχουν επαναφέρει προσωρινά τον έλεγχο στα εσωτερικά σύνορα, σύμφωνα με τα άρθρα 23-25 του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν. Βάσει αυτών, ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να εφαρμόσει τέτοιους ελέγχους για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει συνολικά τους έξι μήνες. Η παράταση αυτής της κατάστασης θα απαιτούσε την έγκριση από το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 26 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν. Η σύσταση αυτή μπορεί να εκδοθεί σε εξαιρετικές περιστάσεις για να αντιμετωπίσει μια κατάσταση όπου εντοπίζονται συνεχείς σοβαρές ελλείψεις σχετικά με τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 19α του Κώδικα συνόρων της Σένγκεν δεν είναι επαρκή. Όταν σε τέτοιες περιπτώσεις, η συνολική λειτουργία του χώρου τίθεται σε κίνδυνο, και στο βαθμό που οι έκτακτες περιστάσεις συνιστούν σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια στον χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα ή μέσα σε μέρη αυτών, η προθεσμία για την επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα μπορεί να παραταθεί μέχρι μια συνολική περίοδο δύο ετών», αναφέρεται στο έγγραφο.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr