5 Οκτωβρίου 2022

Τηλεργασία: Ποιοι μπορούν να εργάζονται από το σπίτι

Τηλεργασία: Eργαζόμενοι που πάσχουν από τις παρακάτω 30 διαφορετικές παθήσεις θα μπορούν να αξιοποιήσουν το νέο μοντέλο εξ αποστάσεως απασχόλησης.

Για να συμβεί κάτι τέτοιο όμως, οι εργαζόμενοι θα πρέπει εκτός από την αίτηση που θα χρειάζεται να υποβάλλουν στον εργοδότη τους, συνοδευτικά να καταθέσουν και ιατρική γνωμάτευση από θεράποντα ιατρό.

Ειδικά όσοι έχουν κάποιας μορφής αναπηρία θα πρέπει να συνυποβάλλουν και την σχετική απόφαση του ΚΕΠΑ.

Αφού υποβληθεί η αίτηση, ο εργοδότης λαμβάνει υπόψη του και την αντίστοιχη γνώμη του γιατρού Εργασίας και ενημερώνει εντός 15 ημερών τον εργαζόμενο για την έναρξη της τηλεργασίας ή όχι.

Εάν το αίτημα του εργαζόμενου δεν γίνει αποδεκτό, θα πρέπει ο εργοδότης να υποβάλλει αιτιολογημένη γνώμη προς τούτο.

Αν παρέλθει το χρονικό διάστημα των 15 ημερών, θα θεωρείται αυτόματα ότι το αίτημα του εργαζόμενου έγινε δεκτό.

Ποιες είναι οι 30 παθήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τηλεργασία:

 • Νεοπλασματική νόσος υπό χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία ή βιολογική ή άλλη στοχευμένη θεραπεία ή μετά το πέρας της θεραπείας και μέχρι την ικανοποιητική αποκατάσταση της υγείας.
 • Αιματολογικές κακοήθειες υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία ή μετά το πέρας της θεραπείας και μέχρι την ικανοποιητική αποκατάσταση της υγείας.
 • Μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου με λήψη ≥ 2 ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.
 • Μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή/και λήψη ≥ 2 ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.
 • Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) με FEV1 <50% ή/και DLCO<40%.
 • Διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες με διαχυτική ικανότητα <50%.
 • Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια ανεξάρτητα αιτιολογίας υπό κατ’ οίκον οξυγονοθεραπεία.
 • Κυστική ίνωση.
 • Καρδιοπάθειες οποιασδήποτε αιτιολογίας με κλάσμα εξώθησης μικρότερο ή ίσο του 40% και μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια.
 • Μείζων ανεπίπλεκτη καρδιοχειρουργική επέμβαση (αορτοστεφανιαία παράκαμψη, αντικατάσταση βαλβίδων) μετά το πέρας της αναρρωτικής άδειας.
 • Δυσρυθμίες καρδιάς με ιστορικό υποτροπιαζόντων συγκοπτικών επεισοδίων περισσότερων από δύο (2) ανά έτος.
 • Σοβαρή συμπτωματική καρδιακή βαλβιδοπάθεια.
 • Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου υπό εξωνεφρική κάθαρση.
 • Σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια με μη αντιρροπούμενη κίρρωση.
 • Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες ή ΗIV λοίμωξη με CD4 ≤200/μl.
 • Ιδιοπαθή φλεγμονώδη ή αυτοάνοσα νοσήματα που απαιτούν συστηματική λήψη υψηλών δόσεων κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικών, βιολογικών ή άλλων στοχευμένων θεραπειών.
 • Νευρολογικά νοσήματα που απαιτούν συστηματική χορήγηση υψηλών δόσεων κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικών ή βιολογικής ή άλλης στοχευμένης θεραπείας.
 • Παθήσεις με σημεία μυϊκής αδυναμίας αναπνευστικών μυών (βαριά μυασθένεια ή νευρομυϊκή πάθηση) κυρίως σε περιόδους υψηλού κινδύνου λοίμωξης.
 • Νευρολογικές παθήσεις με υπολειπόμενο νευρολογικό έλλειμμα μετά την λήξη της αναρρωτικής άδειας το οποίο καθιστά δυσχερή την μετάβαση στην εργασία.
 • Νόσος του κινητικού νευρώνα.
 • Επιληψία με τεκμηριωμένες πάνω από τρεις επιληπτικές κρίσεις τον μήνα.
 • Νόσος Πάρκινσον μετρίως σοβαρή ή σοβαρή.
 • Κακοήθεις όγκοι εγκεφάλου.
 • Οξύ ή χρόνιο μυοσκελετικό πρόβλημα εφόσον δυσχεραίνει την μετάβαση στην εργασία μετά το πέρας της αναρρωτικής άδειας.
 • Αιμοσφαιρινοπάθειες (Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία κλπ) με συχνές μηνιαίες μεταγγίσεις.
 • Αρρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης υπό ινσουλινοθεραπεία (HbA1c του τελευταίου 3μήνου ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες) ή σοβαρές μικρο/μακρο αγγειακές ή άλλες επιπλοκές.
 • Μη επαρκώς ρυθμιζόμενο ενδοκρινικό νόσημα (σοβαρός υπο/υπερθυρεοειδισμός, επινεφριδιακή ανεπάρκεια, υποφυσιακή ανεπάρκεια κλπ) με σοβαρά κλινικά συμπτώματα ή/και περιοδικές νοσηλείες.
 • Ασθενείς μετά από μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις κατά τη μετεγχειρητική περίοδο και μετά το πέρας της αναρρωτικής άδειας μέχρι την ικανοποιητική αποκατάσταση της υγείας.
 • Γυναίκες που υποβάλλονται σε διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κατά τα στάδια της ωοθηκικής διέγερσης, εμβρυομεταφοράς και αναμονής μέχρι την εργαστηριακή διάγνωση της κύησης.

Προϋπάρχουσα αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% ανεξαρτήτως κατηγορίας νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένων των παθήσεων που περιλαμβάνονται στην κ.υ.α. υπ’ αριθμ. Φ80100/24283/2022 «Αναθεώρηση του Πίνακα μη αναστρέψιμων παθήσεων, για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον» (Β΄ 1224), και όπως κάθε φορά ο ανωτέρω Πίνακας διαμορφώνεται, λόγω πιθανής ή ενδεχόμενης επιδείνωσης αυτών.


Πηγή