30 Ιουνίου 2022

Πρόοδο στην μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων βλέπει η ΕΕ

Στην πρόοδο που έχουν κάνει οι ελληνικές τράπεζες στην μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αναφέρεται η 14η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Στην έκθεση αναφέρεται ότι η περιορισμένη καθαρή εισροή νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων συνεχίστηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2021 και θα χρειαστεί να παρακολουθείται στενά, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι για την ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών.

Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας η ΕΕ ξεχωρίζει:

  1. Την σημαντική μεταρρύθμιση του πλαισίου αφερεγγυότητας, προεξέχοντος της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών
  2. Την κατάλληλη κατάρτιση των δικαστών
  3. Την έναρξη της λειτουργίας της οντότητας του Φορέα Πώλησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, η λειτουργία του οποίου θα ξεκινήσει το αργότερο σε 15 μήνες ενώ άμεσα τοποθετείται η διαδικασία παραχώρησής του σε ιδιώτες.
  4. Η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μέσω του εξορθολογισμού των αρμοδιοτήτων του με στόχο την σταδιακή εκποίηση των ποσοστών που κατέχει στις τράπεζες.

Η Κομισιόν διαπιστώνει πως παρά τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση των πλειστηριασμών, η διαδικασία έχει ξεκινήσει κυρίως γίνεται πιο ελκυστική για τους ιδιώτες-επενδυτές καθώς «αυξάνεται ο αριθμός των ακινήτων που αποκτούνται από τρίτους και όχι από τις ίδιες τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων».

Το μεγάλο αγκάθι των δανείων που έχουν δοθεί στο παρελθόν με κρατική εγγύηση και επί σειρά ετών έχουν καταπέσει οι εγγυήσεις, με συνέπεια το δημόσιο να πρέπει να πληρώσει τις τράπεζες, αποτελεί ένα από τα θέματα στα οποία εστιάζουν οι συντάκτες της έκθεσης.

«Οι αρχές αξιολογούν πιθανές λύσεις για να περιορίσουν τις καθυστερήσεις στην πληρωμή τέτοιων απαιτήσεων και παραμένουν δεσμευμένοι να τηρήσουν την προθεσμία για η ολοκλήρωση όλων των πληρωμών έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024».


Πηγή