29 Ιουνίου 2022

Τηλεργασία και μετά την πανδημία θέλουν οι περισσότεροι Έλληνες

Η πλειονότητα των Ελλήνων δηλώνουν υπέρ της τηλεργασίας με την προϋπόθεση ότι η φύση του επαγγέλματος το επιτρέπει, ενώ θεωρούν ότι είναι κάτι που χρειάζεται να συναποφασίζεται μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, έτσι ώστε η λύση της τηλεργασίας να είναι αμοιβαίας ωφέλειας. Επίσης, η καλύτερη εκδοχή για όσους έχουν δοκιμάσει ήδη την λύση της τηλεργασίας, είναι να συνεχιστεί σε «μικτή βάση» μετά το τέλος της πανδημίας.

Αυτό προκύπτει από μια νέα πανελλαδική έρευνα της Focus Bari|YouGov σε δείγμα 1.000 ατόμων κατά την περίοδο 15-22 Ιανουαρίου 2022. Οι δύο στους πέντε εργαζόμενοι Έλληνες (το 39%) δηλώνουν ότι εργάστηκαν ή εργάζονται ακόμη από απόσταση κατά τα τελευταία δύο χρόνια λόγω πανδημίας. Το 7% εργάζονται συνεχώς με τηλεργασία από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα, το 19% μόνο στις περιόδους των “λοκντάουν”, το 13% στα “λοκντάουν” και κάποιες πρόσθετες μέρες, ενώ το 61% δεν έχουν εργαστεί ποτέ με τηλεργασία.

Μεγαλύτερα ποσοστά τηλεργασίας παρουσιάζουν οι γυναίκες (45%) σε σχέση με τους άνδρες (34%), οι κάτοικοι της Αττικής (46%) σε σχέση με εκείνους της Θεσσαλονίκης (39%) και της περιφέρειας (34%), καθώς επίσης οι ηλικιακές ομάδες 25-34 ετών (48%) και 35-44 ετών (43%) έναντι 38% στους 45-54 ετών, 37% στους άνω των 55 ετών και 33% στους κάτω των 25 ετών.

Το 23% δηλώνουν “απολύτως υπέρ” της τηλεργασίας, το 47% “μάλλον υπέρ”, το 23% “μάλλον κατά” και μόνο το 7% “απολύτως κατά”. Τα υψηλότερα ποσοστά αποδοχής της τηλεργασίας εμφανίζουν οι ηλικίες 25-34 ετών (51%) και όσοι έχουν ήδη δοκιμάσει την τηλεργασία (48%).

Σύμφωνα με τις απαντήσεις στην έρευνα, η τηλεργασία παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα τόσο για τους εργαζόμενους (λιγότερος χρόνος στις μετακινήσεις 73%, καλύτερη οργάνωση χρόνου εργασίας 43%, περισσότερος χρόνος με την οικογένεια 36% και περισσότερη ησυχία-λιγότερο άγχος 35%), όσο και για τις επιχειρήσεις (χαμηλότερα ενοίκια και λειτουργικά κόστη 67%, μικρότεροι χώροι γραφείων 64% και μεγαλύτερη αποδοτικότητα εργαζομένων 31%).

Όμως φαίνεται να παρουσιάζει και ορισμένα μειονεκτήματα, με κυριότερα για τους μεν εργαζόμενους την αποξένωση-έλλειψη κοινωνικοποίησης (73%), για δε τους εργοδότες την αδυναμία να χτίσουν ένα δυνατό εσωτερικό κλίμα συνεργασίας μεταξύ των συναδέλφων (71%).

Για το 39% των εργαζομένων Ελλήνων που εργάζονται ή έχουν εργαστεί από απόσταση μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, μετά το τέλος της πανδημίας, το καλύτερο θα ήταν να δουλεύουν κάποιες μέρες από απόσταση και κάποιες από τα γραφεία (57%), το 29% θέλουν επιστροφή στα γραφεία όπως πριν την πανδημία, ενώ το 14% επιθυμούν να συνεχιστεί κατά 100% η τηλεργασία.

EY: Πρόκληση για τους εργοδότες η ευέλικτη εργασία

Παράλληλά, σύμφωνα με την έρευνα EY Work Reimagined Employer Survey 2021 η μεγάλη πλειοψηφία των εργοδοτών, παγκοσμίως, ακόμη δεν έχουν «επικοινωνήσει» τα σχέδιά τους για τον μετά-COVID-19 εργασιακό χώρο, προκαλώντας μία πιθανή διάσταση με τους εργαζόμενους εκείνους που αποζητούν νέους, πιο ευέλικτους τρόπους εργασίας.

Η έρευνα σκιαγράφησε τις απόψεις περισσότερων από 1.000 επιχειρηματικών ηγετών από εννέα χώρες και 25 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας στον εργασιακό χώρο, συμπεριλαμβανομένων και των αντιλήψεών τους για τους κινδύνους, αλλά και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με την υβριδική εργασία. Τα ευρήματα συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα της παλαιότερης έρευνας της EY, EY Work Reimagined Employee Survey 2021.

Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι το 79% των εργοδοτών σχεδιάζουν να προβούν σε μετριοπαθείς έως εκτεταμένες αλλαγές, ώστε να επιτρέψουν σε μεγαλύτερο ποσοστό υβριδική εργασία, κάτι που αντανακλά τις απόψεις του 90% των εργαζόμενων, οι οποίοι δήλωναν ότι επιθυμούν ευελιξία στο πότε και από πού εργάζονται. Παρ’ όλα αυτά, μόλις το 40% των επιχειρήσεων έχουν «επικοινωνήσει» αυτά τα σχέδια, αυξάνοντας τις πιθανότητες για τη δημιουργία χάσματος με τους εργαζόμενους, σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η ευελιξία, η εταιρική κουλτούρα και η παραγωγικότητα.

Το υπόλοιπο ποσοστό των εργοδοτών που συμμετείχαν στην έρευνα, είτε βρίσκονται ακόμη στο στάδιο του σχεδιασμού, είτε περιμένουν να «επικοινωνήσουν» τις όποιες αποφάσεις τους σχετικά με τους νέους τρόπους εργασίας, οι οποίες εν μέρει θα απαντούν και στο στάδιο όπου βρίσκεται η πανδημία του COVID-19 σε διαφορετικές χώρες ανά τον κόσμο.

Παρά τη συντριπτική αποδοχή της σημασίας της ευέλικτης εργασίας, η έρευνα αποκαλύπτει ότι το 35% των εργοδοτών που συμμετείχαν σε αυτή, επιθυμούν όλοι οι υπάλληλοί τους να επιστρέψουν πλήρως στο γραφείο, μόλις παρέλθει η πανδημία. Και, ενώ ορισμένοι από αυτούς τους εργοδότες προέρχονται από κλάδους όπου η φυσική παρουσία είναι απαραίτητη, κάποιοι προέρχονται από οργανισμούς που, παρότι μπορούν να υποστηρίξουν την εξ αποστάσεως εργασίας, επιθυμούν αυτή να γίνεται διά ζώσης.

Παράλληλα, το 51% των εργοδοτών απαντούν ότι θέλουν να ελαττώσουν τα επαγγελματικά ταξίδια μετά την πανδημία, όμως το 66% των εργαζόμενων δηλώνουν ότι επιθυμούν αυτά να συνεχίσουν.

Όσον αφορά σε σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με την εταιρική κουλτούρα και την παραγωγικότητα, η έρευνα εντοπίζει αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ εργοδοτών και εργαζόμενων. Σχεδόν τα τρία τέταρτα (72%) των εργοδοτών που συμμετείχαν στην έρευνα, πιστεύουν ότι η κουλτούρα στον εργασιακό χώρο έχει βελτιωθεί από το ξέσπασμα της πανδημίας και έπειτα, σε σχέση με το 48% των εργαζόμενων που δήλωσαν το ίδιο. Επίσης, το 82% των εργοδοτών θεωρούν ότι η παραγωγικότητα μπορεί πλέον να μετρηθεί από οπουδήποτε, σε αντίθεση με το 67% των εργαζόμενων.

Οι εργοδότες που απάντησαν στην έρευνα, ρωτήθηκαν, επίσης, και για τους κινδύνους -πέραν από την ψυχική υγεία- που πιστεύουν ότι επιφυλάσσει η στροφή προς την υβριδική εργασία. Σχεδόν οι μισοί (45%) δήλωσαν ότι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους αφορά τη δυνατότητά τους να δημιουργήσουν μια αίσθηση δίκαιης και ίσης μεταχείρισης μεταξύ των εργαζόμενων, τη στιγμή που κάποιες διεργασίες απαιτούν ένα σταθερό πρόγραμμα ή τοποθεσία για να διεκπεραιωθούν, δημιουργώντας, έτσι, μια δυναμική «εχόντων και μη εχόντων» βασισμένη σε ρόλους.

Το 43% απαντούν ότι η διατήρηση του ταλέντου και η δυνατότητα προσφοράς ευέλικτων τρόπων εργασίας αποτελούν κύριες ανησυχίες τους, ενώ 40% κατονομάζουν την υβριδική εργασία ως κίνδυνο για την κουλτούρα, τη δημιουργικότητα και τη συνεργατικότητα.

Άλλοι κίνδυνοι συμπεριλαμβάνουν την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς ταλέντων (39%), τη μέτρηση της παραγωγικότητας (36%), την ενίσχυση των δεξιοτήτων ή την επανεκπαίδευση των υπαλλήλων (upskilling/reskilling) στους νέους τρόπους εργασίας (30%), την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για την υποστήριξη της υβριδικής εργασίας (28%), και την υποστήριξη της ευεξίας των εργαζόμενων (28%).

Για να ευοδωθούν αυτές οι αλλαγές, η ασφάλεια στον εργασιακό χώρο αποτελεί, επίσης, μία κύρια ανησυχία. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι το 43% των επιχειρήσεων θα απαιτήσει το προσωπικό τους να είναι πλήρως εμβολιασμένο, προτού επιστρέψει στο γραφείο. Ένα ανάλογο ποσοστό (42%) σκοπεύει να δώσει κίνητρα για τον εμβολιασμό, όπως, για παράδειγμα, πληρωμένες άδειες για τους εργαζόμενους, σύμφωνα πάντα με τις σχετικές νομικές διατάξεις.

Σύμφωνα με έρευνα της ΕΥ Ελλάδος του 2021, για την επιχειρηματική ηγεσία στην Ελλάδα («Το αύριο είναι εδώ. Η ηγεσία του μέλλοντος, είναι;») η πλειοψηφία (42%) των εργαζόμενων είχαν εκτιμήσει θετικά τη διαχείριση της πανδημίας από τις επιχειρήσεις τους, αξιολογώντας την ως πολύ αποτελεσματική. Παρ’ όλα αυτά, το 18% των εργαζόμενων, όταν τους ζητήθηκε να στείλουν ένα μήνυμα προς την ηγεσία της επιχείρησής τους, εστίασαν στην ανάγκη μεγαλύτερης έμφασης στην ανθρωποκεντρικότητα.

Πηγή