9 Δεκεμβρίου 2021

Πιο δύσκολες οι εξετάσεις για εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Για μια θέση ανώτατου στελέχους στο Δημόσιο θα διαγωνιστούν χιλιάδες υποψήφιοι, οι οποίοι πρόκειται να πάρουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 23 Οκτωβρίου.

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, που έκλεισαν στις 13 Σεπτεμβρίου, έφτασαν συνολικά τις 2.864 για την κάλυψη μόλις 160 θέσεων εισακτέων στη Σχολή. Σύμφωνα, δε, με την προκήρυξη 50 σπουδαστές θα εισαχθούν στο Τμήμα Γενικής Διοίκησης, 30 στο Τμήμα Αναπτυξιακών-Περιφερειακών Πολιτικών, 45 στο Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, 10 στο Τμήμα Εμπορικών-Οικονομικών Υποθέσεων, 15 στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και 10 στο Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου 2.500 απόφοιτοι της Σχολής – που έχουν πετύχει στις 27 προηγούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες – υπηρετούν ήδη σε όλο το φάσμα της Δημόσιας Διοίκησης.

Ο διαγωνισμός στα τέλη Οκτωβρίου έρχεται με μία σειρά από διαρθρωτικές αλλαγές. Η αναμόρφωσή του επικεντρώνεται στο δεύτερο στάδιο των εξετάσεων, όταν δηλαδή συγκεκριμένος αριθμός υποψηφίων περάσει με επιτυχία την πρώτη φάση, που στηρίζεται στις θεωρητικές γνώσεις. Στόχος των αλλαγών είναι να εξεταστεί η πρακτική αντιληπτική ικανότητα των υποψηφίων, προκειμένου να μπορούν να επιλέγονται σε αυτό το στάδιο οι επιχειρησιακά καταλληλότεροι. Πηγές του υπουργείου, μάλιστα, επεσήμαιναν πως η ανίχνευση δεξιοτήτων εντάσσεται πλέον στον διαγωνισμό μέσα από συγκεκριμένες εξετάσεις. Η ενσωμάτωση των αλλαγών αυτών θα πραγματοποιηθεί με νομοθετική πρωτοβουλία το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Μία από τις βασικότερες τροποποιήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι υποψήφιοι είναι η αλλαγή της βάσης που, με υπουργική απόφαση, ανεβαίνει από το 5 στο 6, κάνοντας πιο δύσκολη την είσοδο στη Σχολή. Οι ίδιες πηγές τόνιζαν πως αυτό γίνεται γιατί σκοπός της κυβέρνησης είναι το Δημόσιο να στελεχώνεται με καταρτισμένους και ειδικευμένους υπαλλήλους.

Ετσι, λοιπόν, οι αλλαγές που έρχονται αφορούν το δεύτερο στάδιο και πιο συγκεκριμένα προστίθενται στο ήδη υπάρχον εξεταστικό πρόγραμμα δίωρη γραπτή και προφορική δοκιμασία στην ενότητα «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση», καθώς και γραπτή δοκιμασία δύο ωρών στην κατανόηση κειμένου σε ξένη γλώσσα.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στον «Φάκελο Επίκαιρου Θέματος» για τρεις ώρες, με δυνατότητα επιλογής μιας θεματικής ενότητας ανάμεσα σε τέσσερις προτεινόμενες (Περιφερειακή Ανάπτυξη, Κοινωνική Πολιτική, Ψηφιακή Διακυβέρνηση-Πληροφορική και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, που είναι υποχρεωτικό μάθημα για τους εμπορικούς ακολούθους).


Πηγή