5 Δεκεμβρίου 2022

Μειώθηκαν τα ηλεκτρονικά παράβολα στο πρώτο τρίμηνο του 2021 – Οι λόγοι

Μειωμένα ήταν τα ηλεκτρονικά παράβολα που εκδόθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2021, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020, καθώς η πανδημία ανέκοψε τις εκδόσεις διπλωμάτων οδήγησης και διαβατηρίων, αλλά και τα τροχαία πρόστιμα, που αποτελούν τους βασικούς λόγους έκδοσης των e- παραβόλων.

Τα στοιχεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την πορεία έκδοσης των ηλεκτρονικών παραβόλων στο διάστημα Ιανουαρίου- Μαρτίου 2021 προσφέρουν πληροφορίες για την εξέλιξη των παραβόλων ανά υπουργείο, αλλά για τους προσφιλέστερους τρόπους πληρωμής των e- παραβόλων.

Από τα ηλεκτρονικά παράβολα αξίας 71,2 εκατ. ευρώ που εκδόθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2021, παράβολα αξίας 5,1 εκατ. ευρώ πληρώθηκαν μέσω POS, παράβολα ύψους 55,8 εκατ. ευρώ μέσω online συναλλαγών με τις τράπεζες και παράβολα αξίας 10,3 εκατ. ευρώ μέσω ετεροχρονισμένης πληρωμής στα πιστωτικά ιδρύματα.

Συνολικά, 134.838 παράβολα πληρώθηκαν μέσω POS, 597.731 παράβολα εξοφλήθηκαν μέσω online συναλλαγών με τις τράπεζες και 56.706 παράβολα πληρώθηκαν μέσω ετεροχρονισμένης πληρωμής στα πιστωτικά ιδρύματα.

Από τα 789.275 παράβολα που εκδόθηκαν στο πρώτο τρίμηνο 2021 τα 245.439 αφορούσαν σε παράβολα του υπουργείου Μεταφορών, τα 243.461 σε παράβολα του υπουργείου Δημοσίας Τάξης και τα 85.917 σε παράβολα του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Ωστόσο, τα e- παράβολα με τη μεγαλύτερη αθροιστική αξία δεν εκδόθηκαν από κανένα από τα προαναφερόμενα υπουργεία. Πρώτος φορέας στην έκδοση ηλεκτρονικών παραβόλων βάσει της αξίας των παραβόλων ήταν ο Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκων που στο διάστημα Ιανουαρίου- Μαρτίου 2021 εξέδωσε e- παράβολα αξίας 15,5 εκατ. ευρώ. Ακολούθησε το υπουργείο Μεταφορών με την έκδοση e- παραβόλων αξίας 14,2 εκατ. ευρώ και το υπουργείο Δικαιοσύνης με την έκδοση e- παραβόλων αξίας 9,1 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί πως στο πρώτο τρίμηνο του 2020 πρώτο στην έκδοση ηλεκτρονικών παραβόλων βάσει της αξίας ήταν το υπουργείο Μεταφορών με εκδόσεις αξίας 19,6 εκατ. ευρώ, είχε ακολουθήσει ο ΕΟΦ με εκδόσεις e-παραβόλων αξίας 15,9 εκατ. ευρώ και το υπουργείο Δικαιοσύνης με εκδόσεις ηλεκτρονικών παραβόλων αξίας 15 εκατ. ευρώ.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2020 η συνολική αξία των e-παραβόλων ήταν 81,2 εκατ. ευρώ, ήτοι 10 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2021.


Πηγή