26 Φεβρουαρίου 2021

Απόδοση στον ΕΦΚΑ των επιβαλλόμενων εισφορών υπέρ σύνταξης στη μισθοδοσία των υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης

Εγκρίνεται, από 01.01.2017, η απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των επιβαλλόμενων εισφορών υπέρ σύνταξης επί της καταβληθείσας μισθοδοσίας των υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην Κεντρικής Διοίκησης, οι οποίες εμφανίζονται στις καταστάσεις πληρωμής μισθοδοσίας, στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων (Κ.Α.Ε.) 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, και 0827 του κρατικού προϋπολογισμού.

Αυτό ορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη, του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου και της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου, η οποία δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια.
Η απόδοση των ανωτέρω εισφορών, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο σύστημα πληρωμών της Ε.Α.Π., πραγματοποιείται, με εντολή της Διεύθυνσης Λογαριασμών Δημοσίου ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου αυτής οργάνου. Η απόδοση των εισφορών, οι οποίες εμφανίζονται στους οικείους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων για πληρωμές που πραγματοποιούνται, μέσω ΔΟΥ, διενεργείται με ευθύνη της αρμόδιας ΔΟΥ ή της αρμόδιας Διεύθυνσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με εντολές των νόμιμα εξουσιοδοτημένων οργάνων αυτών.
Η παρούσα απόφαση αποτελεί παραστατικό απόδοσης των εν λόγω ποσών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ