Σε λειτουργία το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΟΙΚ

742113-ypoik_l_27.jpg

03-11-2016 9:05

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) του υπουργείου Οικονομικών τέθηκε σε λειτουργία από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΓΠΣ&ΔΥ), με σκοπό τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης.

 

Πρόκειται, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, για το πληροφοριακό σύστημα που εξασφαλίζει ένα ενιαίο περιβάλλον εγκατάστασης και χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών για την ανταλλαγή επιχειρησιακών δεδομένων μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και των φορέων του Δημοσίου. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) διατίθενται στους συμμετέχοντες φορείς σε εικοσιτετράωρη βάση για επτά ημέρες την εβδομάδα.

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) παρέχει στους φορείς τα μέσα για την αδιάλειπτη επιχειρησιακή και παραγωγική λειτουργία και την ποιοτική διακίνηση και διαχείριση της πληροφορίας, ακολουθώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα ασφάλειας. Επιπλέον, η ΓΓΠΣ&ΔΥ προσφέρει στους φορείς την τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη για τη διασύνδεσή τους με τις υπηρεσίες του ΚΕ.Δ.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr