Εκπαίδευση Σχολής Πυροβολικού – Εκπαιδευτικές Βολές (pics)

739570-8.jpg

25-10-2016 16:00

Εκτελέσθηκαν, από 17 έως 20 Οκτωβρίου 2016, εκπαιδευτικές βολές Πυροβολικού από τα Τμήματα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών, Μονίμων Λοχιών Τάξεως 2016 και Διοικητικών Ανθυπασπιστών.

Οι εκπαιδευόμενοι, μεταξύ άλλων, αντιμετώπισαν αντικείμενα ανάπτυξης Πυροβολαρχίας, παρατήρησης και διόρθωσης βολής και διευθύνσεως πυρός με χρήση συστημάτων τακτικού και τεχνικού ελέγχου πυρός.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr

loading...