Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ως παράδειγμα επιτυχημένης συλλογικής διαχείρισης πόρων

731818-untitled.jpg

30-09-2016 10:30

Σημαντικές δράσεις για την ανάπτυξη της ανακύκλωση γυάλινης συσκευασίας μέσω των μπλε κωδώνων, που έχουν τοποθετηθεί στις περιοχές και σημεία των Δήμων όπου παράγονται σε μεγάλες ποσότητες, αλλά και για τη διατήρηση των υψηλών ποσοστών ανακύκλωσης συσκευασιών μέσα από το σύστημα των Μπλε Κάδων υλοποίει η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), η εταιρεία που κατάφερε  να βάλει την ανακύκλωση στη ζωή μας. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΕΑΑ περιόδου 2015 – 2020 έχει προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από τα σημερινά διαθέσιμα της εταιρείας που αντιστοιχούν στο 15% του προϋπολογισμού.

Της Μαρίνας Πρωτονοταρίου

Η ΕΕΑΑ, με την αποδοτική και συνετή διαχείριση και το συστηματικό και αποτελεσματικό σχεδιασμό ανάπτυξης αποτελεί φωτεινό παράδειγμα καλής λειτουργίας και επιτυχημένης διαχείρισης στον τομέα των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας με ορατά αποτελέσματα. Η ανακύκλωση αναπτύσσεται συστηματικά τα τελευταία 13 χρόνια και έχει πλέον γίνει συνείδηση για τους Έλληνες. Μάλιστα οι ποσότητες υλικών που οδηγηθήκαν προς ανακύκλωση σημείωσαν αύξηση το τελευταίο έτος παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες. Αξίζει να σημειωθεί πως τα αποτελέσματα ανακύκλωσης από τα έργα και τις δραστηριότητες της ΕΕΑΑ καλύπτουν τους ποσοτικούς στόχους της χώρας για τα Απόβλητα Συσκευασίας τόσο στο σύνολο της ανακύκλωσης συσκευασιών όσο και στα επιμέρους υλικά (χαρτί – χαρτόνι, πλαστικά, μέταλλα, ξύλο). Μοναδική εξαίρεση η γυάλινη συσκευασία που υστερεί στην επίτευξη του στόχου της και ειδικά για το υλικό αυτό αναπτύσσονται εντατικά ειδικές δράσεις (μπλε κώδωνες, ενημέρωση επιχειρήσεων – παραγωγών κλπ) ενώ παράλληλα έχουν υποβληθεί και συγκεκριμένες προτάσεις στην πολιτεία για την ενδυνάμωση της υποχρέωσης των παραγωγών στη χωριστή διαλογή και τη χρήση του μπλε κώδωνα.

Η ΕΕΑΑ διαχειρίζεται αποκλειστικά τους οικονομικούς πόρους που εισφέρουν οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις, με σκοπό να εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις τους έναντι της νομοθεσίας σχετικά με την ανακύκλωση των συσκευασιών των προϊόντων τους. Οι συμβεβλημένες με το Σύστημα επιχειρήσεις έχουν φτάσει τις 1.880 και οι αντίστοιχες συμμετέχουσες ποσότητές τους ξεπερνουν 430.000 τόνους, γεγονός που αποδεικνύει την υποστήριξη της ανακύκλωσης συσκευασιών από την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας. Η ΕΕΑΑ δεν έχει κερδοσκοπική λειτουργία, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και ως εκ τούτου η μετοχή της δεν διανέμει μέρισμα στους μετόχους. Το 35% των μετοχών της το κατέχει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, η οποία συμμετέχει με τρία μέλη στο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΑΑ.

Έχοντας πραγματοποιήσει πάνω από 300 εκατ. ευρώ επενδύσεις η ΕΕΑΑ καλύπτει σήμερα τις ανάγκες ανακύκλωσης του 92% του πληθυσμού της χώρας με σχεδόν 140.000 τοποθετημένους μπλε κάδους στις γειτονιές των Δήμων, και 5.300 μπλε κώδωνες. Στο Σύστημα συμμετέχουν 296 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχουν δημιουργηθεί 2.200 σταθερές θέσεις πλήρους απασχόλησης. Η ΕΕΑΑ σήμερα λειτουργεί συνολικά 32 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) σε όλη την Ελλάδα

Η λειτουργία του Συστήματος του Μπλε Κάδου περιλαμβάνει 4 στάδια:

1. Διαλογή στην πηγή (από τους πολίτες)

2. Αποκομιδή (από τους ΟΤΑ, με την υποστήριξη της ΕΕΑΑ σε εξοπλισμό συλλογής)

3. Διαχωρισμός στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (από την ΕΕΑΑ)

4. Συμπίεση – Δεματοποίηση – Μεταφορά στον τελικό αποδέκτη (ΕΕΑΑ)ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr