Προσλήψεις 28 ατόμων στο δήμο Ζωγράφου

731539-my_proslipseis.jpg

27-09-2016 20:00

Ο δήμος Ζωγράφου ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους με συνολικά είκοσι οχτώ (28) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Zωγράφου», που εδρεύει στο Δήμο Ζωγράφου Νομού Αττικής με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων:

α) «εκμάθηση μουσικών οργάνων»,

β) «επιμορφωτικά εργαστήρια», συνολικής διάρκειας ως αναφέρεται κατωτέρω.

 ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr