Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Δείτε πότε θα καταβληθεί

731695-rdxtlqbjdebghfezvi1pljic_pw9c90.jpg

28-09-2016 1:54

Την Παρασκευή 30/9 θα πληρωθεί το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) σύμφωνα με δύο αποφάσεις του υπουργού Εργασίας κ. Κατρούγκαλου.

Ειδικότερα σύμφωνα με την πρώτη απόφαση του υπουργού Εργασίας κ. Κατρούγκαλου τη μεταφορά πίστωσης ύψους πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων πέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (5.399.005,65 €) από τον ΕΦ 33-220, ΚΑΕ 2764 οικ. έτους 2016 ως πρώτη δόση, προκειμένου να προχωρήσει στην καταβολή της 1ης δόσης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στις 21.433 και τα χρήματα θα είναι στους λογαριασμούς των δικαιούχων την Παρασκευή 30/9.

Επίσης με την δεύτερη απόφαση εγκρίνεται τη μεταφορά πίστωσης ύψους οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εννέα ευρώ και τριών λεπτών (8.339.909,03 €) από τον ΕΦ 33-220, ΚΑΕ 2764 οικ. έτους 2016 ως δεύτερη δόση, προκειμένου να προχωρήσει στην καταβολή της 2ης δόσης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στις 32.862, επίσης πίστωση στις 30/9.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης εφαρμόζεται πιλοτικά σε 30 δήμους και ωφελούνται περίπου 35.000 νοικοκυριά, ενώ από 1/1/2017 το πρόγραμμα επεκτείνεται παντού με αποτέλεσμα να υπολογίζεται ότι συνολικά θα έχουν οφέλη περίπου 700.000 άτομα.

Τα ποσά ξεκινούν από 200 ευρώ το μήνα και φτάνουν ως και τα 500 ευρώ το μήνα ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας.

Λαμβάνονται υπόψη και περιουσιακά στοιχεία, αλλά και πιθανά εισοδήματα ανά έτος.

Εάν σε κάποια οικογένεια υπάρχει ένα μικρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή τότε το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης προσαρμόζεται ώστε οι δικαιούχοι να συμπληρώνουν το ποσό που τους αναλογεί.

Εάν για παράδειγμα σε μια οικογένεια με τέσσερα μέλη που δικαιούνται 400 ευρώ το μήνα υπάρχει ένα εισόδημα της τάξης των 250 ευρώ, τότε το ΚΕΑ διαμορφώνεται στα 150 ευρώ το μήνα ώστε να συμπληρωθούν τα 400 ευρώ.

Αντίστοιχα για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα παιδί που το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι στα 300 ευρώ, εάν υπάρχει ένα εισόδημα 100 ευρώ τότε το ΚΕΑ διαμορφώνεται στα 200 ευρώ.

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης θα έχουν παράλληλα και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων, παροχή σχολικών γευμάτων για τα παιδιά, κοινωνικό τιμολόγιο σε ρεύμα και νερό.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr