ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Μέχρι και απόφοιτος Δημοτικού σε ΔΣ – Το πάρτυ συνεχίζεται!

Big Bank

23-09-2016 16:15

Από την μία πλευρά επιχειρείται η αναδόμηση του συστημικού τραπεζικού τομέα με διοικήσεις καταρτισμένες και από την άλλη εμφανίζονται περιπτώσεις μη συστημικών τραπεζών με άκρως ανεπαρκή φυσικά πρόσωπα (υπάρχει μέχρι και απόφοιτος Δημοτικού!!!).

Είναι εμφανές ότι η θέση του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου αλλά και των μελών των Διοικήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι ιδιαίτερα απαιτητικές σε τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (πανεπιστημιακές σπουδές και εμπειρία), θέσεις με εξειδικευμένες γνώσεις στους τομείς λειτουργίας της οικονομίας.

Ιδιαίτερα σε μία περίοδο που ο ρόλος των τραπεζών είναι κρίσιμος στην υφεσιακή ελληνική αγορά, με συνέπεια να καθίστανται περισσότερο αναγκαία τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, πέρα από κάθε δεοντολογία διαπιστώνονται περιπτώσεις προσώπων που κατέχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες και δεν διαθέτουν το παραμικρό τυπικό χαρακτηριστικό για την θεσμική ιδιότητα τους.

Καλό είναι να υπάρξουν άμεσα διορθωτικές κινήσεις ώστε σε περίπτωση δυσάρεστων εξελίξεων για τα πιστωτικά ιδρύματα που σχετίζονται με τέτοιες περιπτώσεις, να μην αναζητηθούν μεταγενέστερα έξωθεν ευθύνες.