Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

725571-3.jpg

06-09-2016 13:50

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων προκηρύσσει θέσεις Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού.

Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. 

Αναλυτικότερα, θα προσληφθούν με σύμβαση (ΣΔΠ) για τη διδασκαλία των μαθημάτων και την παροχή ερευνητικού/ επιστημονικού έργου σχετικού με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης το οποίο θα περιγραφεί αναλυτικά στη σύμβαση πρόσληψης του καθενός διδάσκοντα.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr