Πράσινο φως στο σχέδιο διάσωσης της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

723050-evz.jpg

27-08-2016 4:09

Το πράσινο φως στο σχέδιο διάσωσης της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. (ΕΒΖ), μέσω της δανειακής της αναδιάρθρωσης, άναψε και επισήμως η σημερινή γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, κατά τη διάρκεια της οποίας εγκρίθηκε και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ), ύψους 36,43 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις, η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση έως 121.462.407 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου θα αυξηθεί πλέον σε 47,4 εκατ. ευρώ, διηρημένο σε 158.211.316 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε παράλληλα, την πώληση μέρους των περιουσιακών στοιχείων της ΕΒΖ, με στόχο την απομείωση του τραπεζικού της δανεισμού κατά 49,58 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η πώληση των εξής:

  • Το εργοστάσιο της Λάρισας, έναντι τουλάχιστον 8 εκατ. ευρώ
  • Το εργοστάσιο της Ξάνθης, συμπεριλαμβανομένου του μηχανολογικού εξοπλισμού, έναντι τουλάχιστον 7,8 εκατ. ευρώ
  • Επιχειρηματικό ακίνητο στην Αθήνα, στην οδό Σκουφά 52, έναντι τουλάχιστον 260.000 ευρώ
  • Ημιτελές επιχειρηματικό ακίνητο στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Κουντουριώτη 9, έναντι 2,9 εκατ. ευρώ
  • Γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Μητροπόλεως 34, όπου σήμερα στεγάζεται η διοίκηση της εταιρίας, έναντι 2,73 εκατ. ευρώ

    Επιχειρηματικό ακίνητο στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, έναντι 3 εκατ. ευρώ
  • Το σύνολο των μετοχών των δύο θυγατρικών εταιριών στη Σερβία CRVENKA και SAJKASKA, έναντι συνολικού τιμήματος τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ

Παράλληλα, αποφασίστηκε η επέκταση της εταιρείας στους τομείς της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά και της διαχείρισης ακινήτων.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr