Αντισυνταγματικές οι μειώσεις των κύριων και επικουρικών συντάξεων


09-08-2016 17:44

Κατά των υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες αναπροσαρμόζονται οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις,  στρέφεται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), η οποία εκπροσωπεί τους συνταξιούχους του Δημοσίου τομέα.

Με προσφυγή της στο Συμβούλιο της Επικρατείας η ΠΟΠΣ επικαλείται τη νομολογία του ΣτΕ και ειδικά τις αποφάσεις της Ολομέλειάς του (2287-2290/2015) με τις οποίες είχαν κριθεί αντισυνταγματικές οι μειώσεις των κύριων και επικουρικών συντάξεων που έγιναν με τους νόμους 4051 και 4093/2016, καθώς δεν είχε προηγηθεί μελέτη επιπτώσεων των μέτρων, που ελήφθησαν στην βιωσιμότητα των ασφαλιστικών φορέων και στο επίπεδο διαβίωσης των συνταξιούχων.
 
Η Κυβέρνηση, υπογραμμίζει η ΠΟΠΣ, όχι μόνο  αγνόησε τις εν λόγω αποφάσεις της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, αλλά προχώρησε ένα βήμα παραπέρα βάρος των συνταξιούχων και μείωσε περαιτέρω τις συντάξεις κατά παράβαση των συνταγματικών αρχών της αναλογικότητας και της ισότητας  στην κατανομή των δημοσίων βαρών, ενώ παραβίασε και την προστατευόμενη αξία του ανθρώπου και το δικαιώμα του στην περιουσία, στην έννοια της οποίας (περουσίας) περιλαμβάνεται και η σύνταξη, η οποία προστατεύεται από την ΕΣΔΑ.
 
Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι επίμαχες υπουργικές αποφάσεις είναι αντίθετες στο άρθρο 22 του Συντάγματος, καθώς απαγορεύουν κάθε χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό των Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης, παραγνωρίζοντας έτσι τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της επικουρικής ασφάλισης και την υποχρέωση του κράτους να συμβάλει στην χρηματοδότηση των φορέων αυτών προς κάλυψη των ελλειμμάτων τους.
 
Υπενθυμίζεται οτι πρόσφατα και το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων είχε καταθέσει ανάλογη προσφυγή στο ΣτΕ κατά του νόμου 4387/2016 και των υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες  επαναϋπολογίζονται  και περικόπτονται οι κύριες και επικουρικές  συντάξεις.  
 
 ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr