ΝΕΟ ΣΟΚ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: Έτοιμη για κανόνι μεγάλη αλυσίδα παγωτών;;;

pagoto-mpales

13-07-2016 20:12

Για σημαντική αβεβαιότητα στην ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της Παγωτά Δωδώνη στην περίπτωση μη εξεύρεσης λύσης αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της, κάνει λόγο ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην έκθεση ελέγχου για τη χρήση του 2015.

Σε άλλο σημείο, ο Ορκωτός αναφέρει πως το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του ΚΝ 2190/1920, ενώ σημειώνεται πως η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με τα τραπεζικά ίδρυμα για αναδιάρθρωση του τραπεζικού της δανεισμού ώστε να καταστεί βιώσιμος και εξυπηρετήσιμος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ