Συνεργασία με σημασία, Φυσικοθεραπευτών με την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα

345035-bb1c4d17bd603627a5b02059728632a2_l.jpg

01-07-2016 13:36

Την συνεργασία του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Περιφερειακό Τμήμα Αττικής) και της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α) αποφάσισαν οι εκπρόσωποι των δύο φορέων κατά την συνάντησή τους την Πέμπτη 30 Ιουνίου.

Κατά τη συνάντηση αναπτύχθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν τους σκοπούς τους, τονίστηκε ο θεσμικός ρόλος και των δυο φορέων και συμφωνήθηκε η από κοινού δράση στα γεωγραφικά όρια του Νομού Αττικής σχετικά με την:

1. Ενημέρωση του πληθυσμού για τη σοβαρότητα και τις διαστάσεις των ρευματικών παθήσεων

2. Παροχή κατάλληλης φυσικοθεραπευτικής υποστήριξης στους ρευματοπαθείς.

3. Οργάνωση του αντιρευματικού αγώνα, σε συνεργασία με κρατικούς φορείς και μέλη της ελληνικής κοινωνίας

4. ‘Ερευνα για τη διάσταση των ρευματικών παθήσεων στην κοινωνία

5. Έκδοση και διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων και μικρών βιβλί-ων

6. Ενημέρωση μέσω διαλέξεων και σεμιναρίων για το σημαντικό ρόλο που παίζει η φυσικοθεραπεία στην αποτελεσματική αντιμετώπση των ρευματικών παθήσεων

7. Ενεργό συμμετοχή των μελών του Περιφερειακού Τμήματος της Αττι-κής του Ν.Π.Δ.Δ «Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών» στις ε-πιστημονικές εκδηλώσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα

Επίσης αποσαφηνίστηκαν τα όρια φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης στους ρευματοπαθείς και σε ποιες περιπτώσεις αντιποιείται το επάγγελμα τους από άλλες επαγγελματικές οντότητες καθώς και οι νομικές συνέπειες που απορρέουν.

Η παραπάνω συνάντηση αποτελεί την απαρχή ενός δημιουργικού διαλόγου μεταξύ των δυο φορέων και θα οδηγήσει σύντομα και σε περισσότερες κοινές δράσεις τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και Πανελλήνιο επίπεδο μεταξύ της Κε-ντρικής Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ «Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών» και της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α)

Στη συνάντηση συμμετείχαν από το Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών» Περιφερειακό τμήμα Αττικής ο Αντιπρόεδρος & Γενικός Ταμίας του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου κος Μπουρνουσούζης Ελευθέ-ριος, ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων κος Σταύρος Σταθόπουλος & από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο ο Αντιπρόεδρος Μαρμαράς Ιωάννης και ο Γενικός Γραμματέας Τριγώνης Ευάγγελος.

Από το Δ.Σ της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα παρούσα ήταν η Πρόεδρος κα Παππά Αθανασία και το Μέλος ΔΣ–Σύμβουλος κος Κασίμος Δημήτριος.ΠΗΓΗ : Onmed.gr

loading...