Όλες οι αλλαγές στους πλειστηριασμούς ακινήτων

703765-pleistiriasmoi2.jpg

10-06-2016 7:20

Σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές αναμένονται οι πλειστηριασμοί που έχουν ξεκινήσει από την 1 Ιουνίου -μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που ανοίγει το δρόμο για εφαρμογή του νέου πλαισίου-, λόγω της έλλειψης  ρευστότητας στην αγορά ενώ στις λίστες αναμονής πλειστηριασμών βρίσκονται ήδη 60.000 ακίνητα

Κι αυτό γιατί από την 1η Ιουνίου οι τράπεζες και οι λοιποί πιστωτές μπορούν να διενεργούν πλειστηριασμούς ακινήτων στην εμπορική τους αξία ενώ, μέχρι σήμερα το ακίνητο έβγαινε στον πλειστηριασμό με τιμή πρώτης προσφοράς την αντικειμενική του αξία.

Από 1η Ιουνίου 2016, η τιμή πρώτης προσφοράς είναι αυτή που θα προσδιορίζει ο δικαστικός επιμελητής την ημέρα της κατάσχεσης του ακινήτου.

Ο δικαστικός επιμελητής θα προσδιορίζει την τιμή, αφού θα λάβει υπόψη του την εκτίμηση του πιστοποιημένου εκτιμητή, δηλαδή την εμπορική αξία του ακινήτου, η οποία σαφώς σήμερα είναι πλέον πολύ χαμηλότερη από τις αντικειμενικές αξίες.

Η τιμή αυτή θα συνεχίζει να μειώνεται όσο θα προχωρά η μαζική εκποίηση των ακινήτων, αφου εάν δεν ευοδωθεί ο πλειστηριασμός τότε με δικαστική απόφαση μπορεί να εκποιηθεί το ακίνητο ελεύθερα με τιμή χαμηλότερη της εμπορικής του αξίας.

Επιπλέον, θα καθορίζονται ημέρες και ώρες επίσκεψης του ακινήτου από ενδιαφερόμενους πλειοδότες, το αργότερο επτά ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού.

Αν το ποσό που θα προκύψει από τον πλειστηριασμό δεν καλύπτει ολόκληρο το ποσό της οφειλής του δανειολήπτη, όπως έχει διαμορφωθεί το δάνειο, (με τόκους, δικαστικά έξοδα κλπ), τότε αυτός, παρόλο που θα έχει χάσει το σπίτι του, θα οφείλει το υπόλοιπο ποσό του δανείου, μέχρι την εξόφληση.

Προσδιορισμός αξίας

Το Προεδρικό Διάταγμα ρυθμίζει τον τρόπο προσδιορισμού της εμπορικής αξίας ακινήτου, που κατάσχεται. Σύμφωνα με το ΠΔ, αρμόδιος για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας είναι ο δικαστικός επιμελητής, ο οποίος υποχρεούται να προσλάβει για το παραπάνω έργο πιστοποιημένο εκτιμητή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), ορίζοντας προθεσμία για τη σύνταξη και παράδοση της σχετικής εκτίμησης. Η εκτίμηση της αξίας θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα, ενώ θα πρέπει να τηρείται πιστά και ο Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος για συνεργάσιμους ή μη δανειολήπτες.

Η αμοιβή για την διενέργεια της εκτίμησης καθορίζεται εκ των προτέρων ελεύθερα μετά από έγγραφη συμφωνία για την ανάθεση του έργου. Υπόχρεος για την καταβολή της αμοιβής είναι ο επισπεύδων την αναγκαστική εκτέλεση. Το ποσό αυτό βαρύνει, τελικώς, εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση.

Οι εκτιμητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών που τηρείται στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr


loading...