ΑΣΕΠ: 2.237 αιτήσεις για την προκήρυξη 1ΕΓ/2016


06-06-2016 4:56

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1ΕΓ/2016 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 3/10-05-2016 και διορθ. ΦΕΚ 4/19-05-2016, Τεύχη Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α’/27-02-2016), δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα ένα (2.131) θέσεων, τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα, υποβλήθηκαν συνολικά 2.237 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 478 αιτήσεις για την κάλυψη 720 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 332 αιτήσεις για την κάλυψη 368 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
  • 1.427 αιτήσεις για την κάλυψη 1.043 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr