Περιφέρεια Αττικής: Πρόσληψη 16 ατόμων

700013-ergasia-job2.jpg

28-05-2016 4:21

Στην Αθήνα θα προσληφθούν 16 άτομα μετά από προκήρυξη της Περιφέρειας Αττικής.

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα.

Διαβάστε εδώ την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΠΗΓΗ : Newsbomb.gr