ΟΑΕΔ: Νέος κύκλος υποστήριξης σε ανέργους με εργαστήρια ενεργοποίησης – κινητοποίησης

699164-oaed.jpg

25-05-2016 2:39

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε την πρόθεση να υλοποιήσει εργαστήρια ενεργοποίησης-κινητοποίησης ανέργων στον νομό Αττικής, θέτοντας ως στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανέργους.

Μέσω του εργαστηρίου, θα παρασχεθεί στους συµµετέχοντες ολοκληρωμένη βιωματική πληροφόρηση σχετικά µε τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον Οργανισμό (συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτική των τεχνικών αναζήτησης εργασίας, συμβουλευτική ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών).

Επισημαίνεται, ότι µετά τη διεξαγωγή του εργαστηρίου, οι ωφελούμενοι από αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ολοκληρωµένα προγράµµατα συµβουλευτικής. Το εργαστήριο ενεργοποίησης για τον νοµό Αττικής απευθύνεται σε ανέργους όλων των ηλικιών και θα υλοποιηθεί την Τρίτη 31/5/2016, από τις 09:30 έως τις 14:30.

Ο ΟΑΕ∆ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να λάβουν µέρος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συµµετοχή στους εργασιακούς συµβούλους της υπηρεσίας του ΟΑΕ∆, που είναι εγγεγραµµένοι.

∆ιευκρινίζεται, ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στον διαδικτυακό τόπο www.oaed.gr.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr