Και με τη «βούλα» του ΣτΕ συνεχίζεται η πανελλαδική αποχή των δικηγόρων

688343-ste-dikigoroi.jpg

15-04-2016 14:51

Στο… κενό έπεσε η αίτηση του δικηγόρου Αντωνίου Ξενάκη, ο οποίος ζητούσε να «παγώσουν» προσωρινά οι αποφάσεις για την πανελλαδική αποχή των δικηγόρων.

Η επιτροπή αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε σχηματισμό Ολομέλειας, απέρριψε την αίτηση του δικηγόρου.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο με την υπ΄ αριθμ. 68/2016 απόφασή του, απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς του κ. Ξενάκη τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόδηλο ότι ο συνολικός χρόνος διάρκειας της αποχής από την έναρξη αυτής μέχρι και τις 15.4.2016 υπερβαίνει το επιτρεπόμενο από τις διατάξεις του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) βραχύ χρονικό διάστημα».

Σε άλλο σημείο της δικαστικής απόφασης αναφέρεται:

«Η αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους είναι νόμιμο μέσο εντασσόμενο στη συλλογική-συνδικαλιστική δράση των Δικηγορικών Συλλόγων. Μάλιστα, κατά το άρθρο 241 του Κ.Πολ.Δ. “σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων, οι υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά σε δικάσιμο που ανακοινώνει το δικαστήριο εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα ημερών ή σε άλλη εμβόλιμη δικάσιμο“. Με τον τρόπο αυτό, λαμβανομένου υπόψη και του πλαισίου χορήγησης αδειών, δεν αποστερείται ο πολίτης τη δικαστική του προστασία».

Εξάλλου, το ΣτΕ απέρριψε τους ισχυρισμούς του κ. Ξενάκη ότι έχει υποστεί οικονομική βλάβη από την αποχή, καθώς -μεταξύ των άλλων- τα στοιχεία που προσκόμισε στο δικαστήριο ο εν λόγω δικηγόρος, δεν ήταν επαρκή να αποδείξει «ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανόρθωση βλάβη» όπως απαιτείται, πολύ περισσότερο όταν υπάρχει η δυνατότητα να του χορηγηθεί σχετική άδεια από τον ΔΣΑ για παράσταση σε δικαστήριο.

Ο ΔΣΑ, αναφέρεται στην απόφαση του ΣτΕ, «επέλεξε να προβεί σε αποχές ορισμένης διάρκειας, οι οποίες επαναλαμβάνονται, καθώς αναβάλλεται συνεχώς η κατάθεση του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου, που αποτελεί και το λόγο για τη λήψη του επίμαχου μέτρου της αποχής».

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ΔΣΑ, επισημαίνεται στην απόφαση του ΣτΕ: «Το διακύβευμα για τους δικηγόρους είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, καθώς, αν το νομοσχέδιο ψηφιστεί από τη Βουλή, θα εξανεμιστεί το αναγκαίο για τον βιοπορισμό των δικηγόρων εισόδημα. Με δεδομένο ότι το νομοσχέδιο δεν έχει κατατεθεί ακόμη στη Βουλή, το μέτρο της αποχής δεν είναι απρόσφορο, ούτε υπερβολικός ο συνολικώς διαδραμών χρόνος της αποχής».ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr