Ασφαλιστικό – Φορολογικό: Ανατροπές-σοκ σε συντάξεις, ασφάλιση και εισοδήματα – Δείτε το νομοσχέδιο


19-04-2016 13:46

Δύο νομοσχέδια σε ένα με τις ανατροπές στο ασφαλιστικό σύστημα και τις συντάξεις και τις αλλαγές στη φορολογία των εισοδημάτων καταθέτει το απόγευμα της Τρίτης στη Βουλή (στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές) η κυβέρνηση.

Στη δημοσιότητα δόθηκε από το υπουργείο Εργασίας το σχέδιο νόμου για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, το οποίο αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση, περιλαμβάνοντας και φορολογικές διατάξεις.

Με το νομοσχέδιο έρχονται ανατροπές – σοκ σε όλο το μήκος και πλάτος του συστήματος ασφάλισης και σύνταξης, ενώ περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος.

Η εθνική σύνταξη

Στο ν/σ προβλέπεται εθνική σύνταξη 345 – 384 ευρώ (με 15 – 20 χρόνια ασφάλισης). Το ποσό της εθνικής σύνταξης θα βαίνει μειούμενο κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών μέχρι τα 15 έτη ασφάλισης, που αποτελούν προϋπόθεση για την καταβολή της, ενώ προβλέπονται νέα ποσοστά αναπλήρωσης για τις συντάξεις και νέος τρόπος καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους.

Για το ασφαλιστικό, η μεγάλη αλλαγή είναι ότι όλοι οι εργαζόμενοι – συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπαλλήλων και των στρατιωτικών – εντάσσονται στο ενιαίο ταμείο κύριας ασφάλισης.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προβλέπει: «Οι υπαγόμενοι στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), ο οποίος συστήνεται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και οι συντάξεις τους κανονίζονται και καταβάλλονται με βάση τις ρυθμίσεις του παρόντος και τις λοιπές μεταβατικές διατάξεις».

Επίσης, καθιερώνονται ενιαίοι κανόνες καταβολής εισφορών στο 20% του εισοδήματος.

Η ανταποδοτική σύνταξη καθορίζεται με ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επιμέρους περίοδο ασφάλισης, οι οποίες αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

0-15 0,77%

15,01-18 0,84%

18,01-21 0,90%

21,01-24 0,96%

24,01-27 1,03%

27,01-30 1,21%

30,01-33 1,42%

33,01-36 1,59%

36,01-39 1,80%

39,01-42 και περισσότερα 2,00%.

Σαρωτικές αλλαγές για τις νέες συντάξεις

Το σχέδιο νόμου προβλέπει σαρωτικές αλλαγές για τις νέες συντάξεις που θα υπολογίζονται πλέον με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης.

Οι νέες συντάξεις θα είναι αυξημένες για όσους έχουν λίγα έτη ασφάλισης (μέχρι και 25) και εισόδημα μέχρι τα 1.000 ευρώ το μήνα. Αντίθετα, θα είναι ψαλιδισμένες έως και 30% (μεσοσταθμικά 15%-20%) για τους ασφαλισμένους με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης και μέσο συντάξιμο μισθό πάνω από 1.500 ευρώ.

Οι συντάξεις όσων καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι την ημερομηνία έναρξης του νόμου υπολογίζονται βάσει των διατάξεων που ίσχυαν έως τις 31/12/2014. Για όσους αποχωρήσουν μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου, ο υπολογισμός θα γίνει με βάση το μέσο μηνιαίο μισθό που προκύπτει από το 2002 (ολοκλήρωση μηχανογράφησης ΙΚΑ) και μετά.

Πόσο αυξάνονται οι εισφορές

Αύξηση εισφορών κατά μια μονάδα για μια τριετία, 0,5 της μονάδας για τους εργοδότες και 0,5 για τους εργαζόμενους από 1.6.2016 και μέχρι την 31.5.2019 προβλέπει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Με στόχο την κάλυψη του ελλείμματος του Ενιαίου υπερ-επικουρικού, στο οποίο εντάσσονται και τα Ταμεία Εφάπαξ και πλέον μετονομάζεται σε ΕΤΕΑΕΠ, προβλέπεται επίσης, διατήρηση της μισής μονάδας (από 0,25 για την κάθε πλευρά) από 1.6.2019 και μέχρι την 31.5.2022.

Παράλληλα, στο σχέδιο προβλέπεται ότι οι ήδη καταβαλλόμενες, κατά την δημοσίευση του νόμου, επικουρικές συντάξεις αναπροσαρμόζονται, εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό των χιλίων τριακοσίων (1300) ευρώ.

Για την εφαρμογή του ορίου αυτού, λαμβάνεται υπόψη το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης και της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν.3863/2010 (115 Α΄), όπως ισχύει, και των παραγράφων 11, 12 και 13 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (152 Α΄), όπως ισχύει.

Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται, μετά την αναπροσαρμογή, το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης να μειωθεί πέραν το ανωτέρω ορίου των 1300 ευρώ, του υπερβάλλοντος ποσού καταβαλλομένου ως προσωπική διαφορά.

 Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρο το Ασφαλιστικό ΝομοσχέδιοΠΗΓΗ : Newsbomb.gr