Ικανοποιητικά αποτελέσματα στον όμιλο Υγεία, με αύξηση στα EBITDA

341615-b9ad23c4fc666bc4bb21e6441b9a0e92_l.jpg

23-03-2016 16:06

Παρότι το 2015 η οικονομική κρίση συνέχισε να βαθαίνει και να επηρεάζει αρνητικά την ελληνική επιχειρηματικότητα, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατάφερε χάρη στη μακροπρόθεσμη στρατηγική του, να επιδείξει αύξηση εσόδων και αξιοσημείωτη λειτουργική κερδοφορία επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη θέση που κατέχει στον κλάδο.

Τα παραπάνω σχολίασε η Πρόεδρος του «Ομίλου ΥΓΕΙΑ» κυρία Ρίτα Σουβατζόγλου, με αφορμή τα αποτελέσματα του 12μηνου του ομίλου, τονίζοντας ακόμη τα εξής: 

«Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ προσαρμόζουμε τον στρατηγικό σχεδιασμό μας, με γνώμονα την υγιή μας ανάπτυξη, προχωρώντας σε επιχειρηματικές κινήσεις και αξιοποιώντας, με μακροχρόνια στόχευση και προσήλωση, κάθε ευκαιρία που δημιουργεί προστιθέμενη αξία. Οι βασικοί πυλώνες της επιχειρησιακής μας στρατηγικής είναι η έγκαιρη αναγνώριση των κινδύνων και η εφαρμογή των κατάλληλων μακροπροληπτικών εργαλείων που θα εξασφαλίσουν τη συνεχή αναπτυξιακή πορεία, την κεφαλαιακή ισχυροποίηση, την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας και την αυξημένη λειτουργική κερδοφορία.

Προτεραιότητά μας παραμένει, όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες των νοσοκομείων μας, να παραμείνουν εφάμιλλες της υψηλότερης παγκοσμίως ποιότητας και ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ να παραμένει στην υψηλή θέση αναγνωρισιμότητας διεθνώς. Παράλληλα εξετάζουμε κάθε επενδυτική ευκαιρία που προκύπτει και μπορεί να συνεισφέρει στην πραγματοποίηση του οράματός μας. Αρωγός στην προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου μας παραμένει ο βασικός μας μέτοχος, η «MARFIN INVESTMENT GROUP».

  Ειδικότερα τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

– Οι λειτουργικές επιδόσεις του Ομίλου παρά τη συνεχιζόμενη μονομερή, από πλευράς Δημοσίου, νομοθετική υποχρέωση εφαρμογής μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων claw-back και rebate, συνεχίζουν να καταγράφουν σημαντική βελτίωση επιβραβεύοντας την ορθότητα των στρατηγικών επιλογών,

– Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση κατά 86,8% καταγράφοντας κέρδη ύψους € 22 εκ.,

– Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα και ανήλθαν στα € 220,3 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 1,3%.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα συνοψίζονται παρακάτω:

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα των χρήσεων 2015 και 2014, που ακολουθούν, έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις μονομερείς κυβερνητικές αποφάσεις περικοπών στην τιμολόγηση των νοσηλειών και των διαγνωστικών εξετάσεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ (rebate και claw-back) κατά το άρθρο 100 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), οι οποίες (αποφάσεις) τέθηκαν σε εφαρμογή αναδρομικά από 1.1.2013 και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31.12.2018.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 2015, ανήλθε σε €220,3 εκ. σημειώνοντας αύξηση 1,3% έναντι €217,5 εκ. το 2014.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 86,8% και ανήλθαν στα €22 εκ. έναντι κερδών €11,8 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ KAI ΦΟΡΩΝ (EBIT): Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε €2,5 εκ. έναντι ζημιών €-8,5 εκ. το 2014.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ:

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατέγραψαν ζημιές €-26,6 εκ. το 2015 έναντι ζημιών €-18,8 εκ. το 2014. Οι συγκρίσιμες επαναλαμβανόμενες ενοποιημένες ζημιές μετά από φόρους παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση κατά 61,9% διαμορφώνοντας τις ζημιές σε €-6,2 εκ. το 2015 έναντι ζημιών €-16,4 εκ. το 2014.

*Στα συγκρίσιμα επαναλαμβανόμενα ενοποιημένα αποτελέσματα δε συμπεριλαμβάνονται οι απομειώσεις υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων.ΠΗΓΗ : Onmed.gr

loading...