Τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση την επόμενη 5ετία

679907-epaggelmata.jpg

18-03-2016 11:50

Τεχνίτες, πρωτογενής τομέας, υγεία, παροχή φροντίδας, εστίαση και κατασκευές είναι, μεταξύ άλλων, τα επαγγέλματα και οι κλάδοι που θα έχουν ζήτηση την επόμενη πενταετία και παρά την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Της Μαρίνας Πρωτονοταρίου

Με στόχο να προσδιορίσει τα επαγγέλματα και τους κλάδους της οικονομίας με τις μεγαλύτερες απώλειες σε θέσεις εργασίας αλλά και αυτά στα οποία αναμένεται μια θετική τάση, μέχρι το 2020 πραγματοποιήθηκε έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών: «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» με την ανάλυση να περιλαμβάνει 64 κλάδους της οικονομίας και 123 διαφορετικές επαγγελματικές κατηγορίες.

Η μεγαλύτερη ανάκαμψη στην απασχόληση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας στην ελληνική οικονομία, σύμφωνα με την έρευνα, αναμένεται να προέλθει από τους τομείς των κατασκευών, της εστίασης, της φυτικής-ζωικής παραγωγής, τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την υγεία καθώς και τις δραστηριότητες μεταφορών.

Στον αντίποδα, οι κλάδοι που θα σημειώσουν κάμψη μέχρι το 2020 σε όρους απασχόλησης είναι το εμπόριο, ακολουθεί η δημόσια διοίκηση και άμυνα, η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ενδυμασίας και δερμάτινων ειδών και οι νομικές και λογιστικές δραστηριότητες.

Τα βασικά ευρήματα αναφορικά με τις προοπτικές επαγγελμάτων ανά ειδικότητα, αναδεικνύουν μια σχετικά σημαντική αύξηση στη ζήτηση για ειδικευμένους τεχνίτες, απασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών, για τεχνικούς και επαγγελματίες του τομέα της υγείας και για απασχολούμενους στην παροχή ατομικής φροντίδας, λόγω του ότι η γήρανση του πληθυσμού αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση για τέτοιου είδους ειδικότητες.

Στην άλλη πλευρά, η μεγαλύτερη κάμψη της απασχόλησης αναμένεται στην κατηγορία των πωλητών, ενώ ακολουθούν οι τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου και ειδών ένδυσης και στους απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών προστασίας.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε επαγγέλματα σημαντικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας όπως είναι αυτοί της εκπαίδευσης, της ιατρικής, της νοσηλευτικής, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και της πληροφορικής, αναμένονται θετικές προοπτικές, ιδιαίτερα μετά το 2016.

Πρόκειται για κλάδους οι οποίοι πέρα από το γεγονός ότι απασχολούν σημαντικό αριθμό εργαζομένων, αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον, αφού είναι νευραλγικοί για τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας και είναι κλάδοι που θα απασχολήσουν τις οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο (τέταρτο κύμα βιομηχανικής επανάστασης).

Χαιρετισμό στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε για την παρουσίαση της έρευνας απηύθυνε ο Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος, Πρύτανης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ μίλησαν οι: Παναγιώτης Πετράκης Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ (Οικονομικές Εξελίξεις, Αγορά Εργασίας και η αξία της Διεπιστημονικότητας), Άρης Ραβανός Δημοσιογράφος (Εξελίξεις και Προοπτικές για την Ελληνική Αγορά Εργασίας και η σημασία των Δεξιοτήτων), Δημήτρης Ματθαίου (Καθηγητής Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικό Τμήμα, ΕΚΠΑ) – Παιδαγωγικά, Στυλιανός Κώτσιος (Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Σπουδών, ΕΚΠΑ) – Business Analytics & Information Technologies, Ελένη Μαντζουράνη (Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ) – Πολιτισμός, Αθανάσιος Δουζένης (Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Β’ Ψυχ. Κλιν. ΕΚΠΑ) – Ψυχιατρική, Ιωάννης Μαντάς (Καθηγητής Πληροφορικής της Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ) – Νοσηλευτική και Ματθαίος Σανταμούρης (Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ) – Περιβάλλον.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr


loading...