Βουλή: Μνημόνιο και στα ταξίδια των βουλευτών

681210-voutsis.jpg

22-03-2016 22:28

Με απόφαση του προέδρου της Βουλής περιορίζονται οι δαπάνες μετακίνησης των βουλευτών σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 18 Μαρτίου εναρμονίζει τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής με όσα ισχύουν για τις μετακινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, του πρωθυπουργού και των υπολοίπων μελών της κυβέρνησης και εκπληρώνει προαπαιτούμενη ενέργεια του μνημονίου που υπογράφηκε τον περασμένο Αύγουστο.

Πλέον, τα έξοδα διανυκτέρευσης για αποστολές διαμορφώνονται ως εξής:

– Μέχρι 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση για αποστολή εντός της επικράτειας προσαυξανόμενο κατά 20% για ορισμένες περιπτώσεις

– Μέχρι 220 ευρώ ανά διανυκτέρευση για αποστολές στο εξωτερικό ενώ σε περίπτωση διανυκτέρευσης στη Νέα Υόρκη το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ

Ως σήμερα δεν υπήρχε όριο ανώτατων δαπανών.

Τα έξοδα κίνησης

– Αποζημίωση 40 ευρώ για μετακινήσεις στο εσωτερικό της χώρας (μόνο για τους υπαλλήλους της Βουλής)

– Αποζημίωση 100 ευρώ για τις αποστολές στο εξωτερικό από 180 που ίσχυε έως σήμερα

Η απόφαση προβλέπει πως για κάθε μετακίνηση, εντός και εκτός της Επικράτειας, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής αποστολής ή για υπηρεσιακούς λόγους, εκδίδεται σχετική απόφαση του Προέδρου της Βουλής ή εξουσιοδοτημένου οργάνου, στην οποία προσδιορίζονται τα ονοματεπώνυμα και η ιδιότητα των μετακινουμένων, οι ημερομηνίες αναχώρησης, έναρξης και λήξης εργασιών και επιστροφής, ο αριθμός των ημερών και των διανυκτερεύσεων, η πλήρης και σαφής αιτιολογία της μετακίνησης, ο τόπος και το μέσο αυτής, η χιλιομετρική απόσταση, τα ποσά της εκτιμώμενης δαπάνης, της ημερήσιας αποζημίωσης, της διανυκτέρευσης, των εξόδων μετακίνησης, κάθε είδους δαπανών αναγκαίων για την πραγματοποίηση του σκοπού της μετακίνησης, καθώς και οι κωδικοί εξόδου του Προϋπολογισμού της Βουλής που δεσμεύονται.

Οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται πριν από την ημερομηνία αναχώρησης των μετακινουμένων, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας μετακίνησης εκδίδεται υπηρεσιακό σημείωμα που εγκρίνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής ή το εξουσιοδοτημένο όργανο της. Στις περιπτώσεις αυτές, η απόφαση μετακίνησης εκδίδεται το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής των μετακινουμένων. Σημειώνεται δε ότι οι διατάξεις της απόφασης δεν εφαρμόζονται, σε καμία περίπτωση, στις μετακινήσεις των Βουλευτών από και προς την εκλογική τους περιφέρεια ή στις μετακινήσεις που γίνονται στο πλαίσιο κομματικών εκδηλώσεων.

Στο 2ο άρθρο όπου περιγράφεται ο υπολογισμός των εξόδων κίνησης προβλέπεται ότι τα έξοδα κίνησης Βουλευτών, υπαλλήλων της Βουλής και λοιπών προσώπων που συμμετέχουν σε αποστολές της Βουλής, εντός και εκτός Επικράτειας, αφορούν, σε κάθε περίπτωση, μετακίνηση σε οικονομική θέση και αναγνωρίζονται απολογιστικά, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα παραστατικά.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr

loading...