Η Πορεία υλοποίησης προγραμμάτων ΕΟΧ και η διάθεση 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης

IMG_5039

22-03-2016 18:08

Η πορεία υλοποίησης των σχετικών προγραμμάτων, καθώς και ο προγραμματισμός για την επόμενη χρονιά συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της δεύτερης Επιτροπής Παρακολούθησης των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants), που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν αναλυτικά για την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων, και ιδιαίτερα για τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και της προσφυγικής κρίσης, καθώς ήταν ζήτημα που τέθηκε κατά υψηλή προτεραιότητα, αλλά και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση των οικονομικών ανισοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη σχετική απόφαση της 5ης Ετήσιας Συνάντησης για τα αναπτυξιακά προγράμματα στο πλαίσιο των EEA Grants, σύμφωνα με την οποία θα δοθούν επιπλέον 3.985.000 ευρώ για την κάλυψη επειγουσών αναγκών στη λειτουργία των δομών φιλοξενίας των αιτούντων άσυλο και την ενίσχυση των υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης στα σύνορα.

Η σημαντική ενίσχυση που παρέχεται για τη λειτουργία των Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής, ειδικότερα στα νησιά, και για την Υπηρεσία Ασύλου, καθώς και στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για τη λειτουργία δομών φιλοξενίας, σε συνδυασμό με τη σταθερή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων και της Νορβηγικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης, έχουν συμβάλει στη σημαντική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας των αρμοδίων φορέων.

Παράλληλα, με δεδομένη τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, τα προγράμματα των EEA Grants, διαθέτοντας πόρους για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, και για τη στήριξη κοινωνικών δομών, συμβάλουν καθοριστικά στην αποτροπή φαινομένων κοινωνικής περιθωριοποίησης και στη βελτίωση της ζωής συνανθρώπων μας, που έχουν ανάγκη.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, για το 2015 εκταμιεύτηκαν πάνω από 14,5 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ για τα προγράμματα διαχείρισης των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών.

Σημειώνεται ότι τα EEA Grants στηρίζουν επίσης δράσεις για την ποιότητα των υδάτων, μέσω δημιουργίας υποδομών, αλλά και της χρηματοδότησης μελετών, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τη χρηματοδότηση αξιοσημείωτων έργων σε επτά δήμους της χώρας, και ακόμη την έρευνα σε κοινωνικούς τομείς και την ισότητα των φύλων.

Μετά το τέλος της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Παναγιώτης Κορκολής έκανε την κάτωθι δήλωση:

«Ενημερώσαμε σήμερα τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και τους Νορβηγούς εταίρους μας για την αξιόλογη πρόοδο που έχουμε κάνει στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Συγκεκριμένα θέλω να τονίσω τη συμβολή των EEA Grants στη χρηματοδότηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών υπηρεσιών αιχμής, καθώς και την άψογη συνεργασία που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες. Είμαστε αισιόδοξοι ότι το 2016 η πρόοδος θα επιταχυνθεί, και τα αποτελέσματα θα είναι περισσότερο ορατά όσον αφορά την συμβολή των EEA Grants στην επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων, την κοινωνική συνοχή, αλλά και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων με τις δότριες χώρες».

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα eeagrants.gr.