Στην ζωή σου να έχεις πολλούς γνωστούς, λίγους φίλους και κανέναν ανάγκη!


12-02-2019 10:43

Στην ζωή σου να έχεις πολλούς γνωστούς, λίγους φίλους και κανέναν ανάγκη!

"

Πηγή: olagiatingunaika.gr Αφήστε το σχόλιο σας:”/>