ΣτΕ: Ακύρωσε απόφαση του ΕΟΠΥΥ για τη μηνιαία αποζημίωση των 100 ευρώ στους ασθενείς με Πάρκινσον


09-11-2018 16:18

Για νομικούς λόγους, ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικράτειας η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (της 30ης Ιουλίου 2015) με την οποία εγκρίθηκε ως ανώτατη τιμή αποζημίωσης το ποσό των 100 ευρώ μηνιαίως για την θεραπεία των πασχόντων με Πάρκινσον.

Δύο ασθενείς προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας να ακυρωθεί η εν λόγω απόφαση με την οποία ορίστηκε το πλαφόν των 100 ευρώ(συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) για την μηνιαία θεραπεία των ασθενών από Πάρκινσον με οποιοδήποτε πιστοποιημένο φάρμακο που περιέχει το συνένζυμο Q10 και μόνο για τις παθήσεις που προβλέπονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας.

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ (προεδρεύουσα η σύμβουλος Επικρατείας Αικατερίνη Χριστοφορίδου και εισηγητής ο σύμβουλος Επικρατείας Δημήτρης Κυριλλόπουλος) με την υπ΄ αριθμ. 2156/2018 απόφασή του, ακύρωσε την προσβαλλόμενη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥ ως «ανυπόστατη», καθώς δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπως απαιτεί ο νόμος 3469/2006.Προσθέτουν οι σύμβουλοι Επικρατείας ότι παρά το ανυπόστατο του χαρακτήρα της, πρέπει να ακυρωθεί γιατί έχει εφαρμοστεί.

Ωστόσο, το ΣτΕ έκρινε ότι συνταγματικά και νόμιμα ορίστηκε ανωτάτη τιμή αποζημίωσης ύψους 100 ευρώ για την μηνιαία θεραπεία των πασχόντων από Πάρκινσον. Μάλιστα το ΣτΕ επισημαίνει ότι η επίδικη απόφαση δεν παραβιάζει το άρθρο 21 του Συντάγματος για την προστασία της υγείας των πολιτών λόγω των

δυσχερών δημοσιονομικών συνθηκών που τελεί η χώρας μας.

Πηγή: www.newsit.gr