Χανιά: Τα έργα προτεραιότητες του δήμου – Προτάσεις για ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα.


22-12-2017 12:50

Πρόταση για ένταξη στο «Πράσινο Ταμείο» και αντίστοιχη χρηματοδότηση του έργου ανάπλασης της Ακτής Παπανικολή και της αποκατάστασης του Ρολογιού του Δημοτικού Κήπου μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης, υπέβαλε η δημοτική Αρχή της πόλης…

Όπως έγινε γνωστό, ο δήμος Χανίων υπέβαλε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του «Πράσινου Ταμείου» την πρότασή του για χρηματοδότηση της ανάπλασης της Ακτής Παπανικολή, Νέας Χώρας, με επιχορήγηση της τάξης των 526 χιλιάδων ευρώ.

Η πρόταση υποβλήθηκε στον άξονα «Αστική αναζωογόνηση» και στο μέτρο «Σύνθετες οικιστικές αναπλάσεις».

Επίσης, στο πλαίσιο πρόσκλησης για χρηματοδότηση Δράσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, υποβλήθηκε πρόταση προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014-2020 το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση Ρολογιού Δημοτικού Κήπου Χανίων». Η πρόταση του δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 515.000,00 ευρώ, αφορά στις εργασίες αποκατάστασης με τις απαιτούμενες επεμβάσεις ενίσχυσης, επισκευών και ανάδειξης του μνημείου του Ρολογιού, ένα προγραμματισμένο έργο με στόχο την αποκατάσταση της αρχικής μορφής του, την προστασία του από περαιτέρω φθορά, καθώς και την προστασία των διερχόμενων πεζών, με τη άρση επικινδυνότητας, λόγω πτώσης επιμέρους υλικών.

Πηγή: www.newsit.gr