Προσλήψεις εκπαιδευτικών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά


21-11-2017 14:03

Σε προσλήψεις εκπαιδευτικών προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας για το σχολικό έτος 2017 – 2018. Δείτε τον πίνακα με τα ονόματα.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 πραγματοποιούνται προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Οι προσλήψεις εκπαιδευτικών

Συγκεκριμένα, προσλαμβάνονται: 

α) 14 εκπαιδευτικοί του κλάδου του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009805 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

β) 3 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης«Ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης 2017-2018»  με κωδικό ΟΠΣ 5009801 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Οι προσλαμβανόμενοι για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από σήμερα έως και την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017.

Δείτε εδώ τον πίνακα με τα ονόματα.

Πηγή: www.newsit.gr