Υπουργείο Παιδείας: Προσλήψεις 211 δασκάλων σε τάξεις υποδοχής


12-09-2017 10:41

Προσλαμβάνονται 211 εκπαιδευτικοί σε τάξεις υποδοχής στις ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας. Δείτε τον πίνακα με τα ονόματα, όπως τον ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται 211 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009805 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από σήμερα, Τρίτη 12 έως και την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017.

Δείτε εδώ τον πίνακα με τα ονόματα.

Πηγή: www.newsit.gr