ΟΑΕΔ: Οι 3.494 προσλήψεις στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα


29-08-2017 11:02

Ανακοινώθηκαν από τον ΟΑΕΔ οι 3.949 θέσεις στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους της χώρας. Δείτε τους τροποποιημένους πίνακες.

Αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού www.oaed.gr στην ενότητα «ΟΑΕΔ Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα» και στο πεδίο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους της χώρας, για 3.494 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, οι  τροποποιημένοι ακόλουθοι πίνακες.

Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των παραπάνω Τροποποιημένων Πινάκων μπορούν να υποβληθούν εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επομένη εργάσιμη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από την Δευτέρα 28-8-2017 και ώρα 10η πρωινή έως και την Τετάρτη 30-8-2017 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης τους.

Τα δικαιολογητικά

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή φόρμα του ΟΑΕΔ. Απλά επισυνάπτοντάς τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης. Μπορούν επίσης να υποβάλλουν στα αρμόδια ΚΠΑ2 καταθέτοντάς τα μέχρι τις 15:00 της 30-8-2017, προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

Τι ισχύει

Οι ωφελούμενοι θα εργάζονται στη θέση για την οποία έχουν επιλεχθεί και μία ημέρα της εβδομάδας θα συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης. Η κατάρτιση θα ξεκινήσει μετά τον 2ο μήνα του προγράμματος. Στην περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας. Αναφορικά με τη συμβουλευτική, θα προσφέρονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ δύο υποχρεωτικές συνεδρίες (συμβουλευτικών υπηρεσιών) στους ωφελούμενους, κατά την είσοδο και την έξοδο τους στο πρόγραμμα.

Δείτε στο site του ΟΑΕΔ εδώ τους τροποποιημένους πίνακες.

Πηγή: www.newsit.gr