Παιδεία: Έρχονται αλλαγές στα Πανεπιστήμια

783429-panepistimio.jpg

06-04-2017 14:16

Σε διαβούλευση αναμένεται να τεθεί μέχρι την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, το σχέδιο, το νομοσχέδιο για το νέο τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την αναβάθμιση του Λυκείου θα παρουσιαστεί στο τέλος του Ιουνίου.

Το σχέδιο νόμου, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αφορά σε θέματα λειτουργίας και οργάνωσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και διδακτορικών σπουδών, σε αλλαγές στις λειτουργίες διοίκησης και αντιπροσώπευσης στα ΑΕΙ, αλλά και στη θεσμοθέτηση περιφερειακών Ακαδημαϊκών Συμβουλίων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΑΣΑΕΕ).

«Το νομοσχέδιο αντανακλά την εμπιστοσύνη της πολιτείας στην ακαδημαϊκή κοινότητα», σχολίασε ο κ. Γαβρόγλου και πρόσθεσε ότι προωθεί τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και των διδακτορικών σπουδών.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «νέα πνοή δημοκρατικής λειτουργίας στα ιδρύματα», καθώς θα υπάρχει «πλαίσιο δημιουργίας ευρύτατων συναινέσεων στη διοίκηση».

Τι προβλέπεται για τα μεταπτυχιακά

Ειδικότερα, σχετικά με τα ΠΜΣ (Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών), στόχος της νομοθετικής παρέμβασης είναι να περιγραφούν «οι ακαδημαϊκοί όροι και οι λειτουργικές προϋποθέσεις που θα διασφαλίσουν υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακές σπουδές» και ταυτόχρονα λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση των φοιτητών στα Π.Μ.Σ. ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση.

Έτσι, τα ΑΕΙ έχουν την ευθύνη για την ίδρυση, τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση των μεταπτυχιακών, ωστόσο, ο υπουργός έχει δικαίωμα αναπομπής της απόφασης της Συγκλήτου περί ίδρυσης ΠΜΣ αν διαπιστώσει ότι υπάρχει δυσαναλογία μεταξύ των τελών φοίτησης και των παροχών προς τους φοιτητές ή ότι το ύψος των τελών φοίτησης είναι τέτοιο που καθιστά αδύνατη ή δυσχερή τη συμμετοχή φοιτητών περιορισμένης εισοδηματικής ικανότητας ή ότι δεν είναι επαρκώς δικαιολογημένο το λειτουργικό κόστος του ΠΜΣ. Στον υπουργό παραμένει, επίσης, και η τελική απόφαση έγκρισης των διακρατικών ΠΜΣ.

Ακόμη, για λόγους διαφάνειας, προβλέπεται η δημοσιοποίηση, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα των ΑΕΙ, ο απολογισμός εσόδων – εξόδων κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος.

Επιπλέον, ενισχύεται η ίδρυση δωρεάν ΠΜΣ. Ταυτόχρονα, ορίζεται ότι σε κάθε Π.Μ.Σ. το 40% των φοιτητών απαλλάσσονται των τελών φοίτησης, βάσει οικονομικών κριτηρίων. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής φοιτητή από τα τέλη φοίτησης με παροχή επικουρίας αποκλειστικά ακαδημαϊκού περιεχομένου στο ίδρυμα. Από την πλευρά τους, τα ιδρύματα καλούνται να καλύπτουν τις λειτουργικές τους ανάγκες πρωτίστως από τα λοιπά μέσα χρηματοδότησης και μόνο αν αυτά δεν επαρκούν μπορούν να επιβάλουν τέλη φοίτησης.

Ορίζεται, ακόμη, ότι ΠΜΣ μπορούν να οργανωθούν και να λειτουργήσουν σε αυτοδύναμα τμήματα που παρέχουν σπουδές πρώτου κύκλου. Μη αυτοδύναμα τμήματα των ΑΕΙ μπορούν να συμμετέχουν σε δια-τμηματικά ή δι-ιδρυματικά ΠΜΣ μόνο σε συνεργασία με αυτοδύναμα τμήματα.

Αλλαγές στις λειτουργίες διοίκησης και αντιπροσώπευσης στα ΑΕΙ

Στο νομοσχέδιο που παρουσίασε ο υπουργός Παιδείας περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις που αφορούν στη διοίκηση και τις εκλογές στα ΑΕΙ. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι στη Σύγκλητο συμμετέχουν οι πρόεδροι όλων των τμημάτων και ταυτόχρονα θα θεσμοθετηθεί Πρυτανικό Συμβούλιο για τη διευκόλυνση της καθημερινής διοίκησης των ΑΕΙ.

Η εκλογή των αντιπρυτάνεων θα γίνεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο από του Πρυτάνεις και με μονοσταυρία, ενώ επανέρχεται η φοιτητική συμμετοχή στους τομείς, τα τμήματα και τη Σύγκλητο. Οι φοιτητές δεν θα συμμετάσχουν στην εκλογή μονοπρόσωπων οργάνων (πρόεδρος, κοσμήτορας, πρύτανης, αντιπρύτανης).

Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΑΣΑΕΕ)

Στο πλαίσιο της προώθησης του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, θεσμοθετούνται τα περιφερειακά Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, τα οποία αναμένεται να συγκροτηθούν το Μάιο.

Τα ΑΣΑΕΕ θα αποτελούνται από εκπροσώπους όλων των πανεπιστημίων, ΤΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων (ΕK), οι οποίοι θα είναι μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές της οικείας ή άλλης περιφέρειας ή από το εξωτερικό, με τετραετή θητεία. Επίσης, θα συμμετάσχει και εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της κάθε περιφέρειας.

Διατμηματικές συνεργασίες

Τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν, οι φοιτητές που το επιθυμούν, επιπλέον των μαθημάτων του τμήματος εισαγωγής τους, στο 25% των μαθημάτων ενός άλλου συνεργαζόμενου τμήματος, προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr

loading...