Υπ. Εσωτερικών: Προσλήψεις 53 ατόμων σε δήμους και ΝΠΔΔ

748931-proslipsis.jpg

26-11-2016 6:42

To υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει τη σύναψη 28 συµβάσεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθµού, για χρονικό διάστηµα έως 8 µήνες.

Επιπλέον εγκρίνει τη σύναψη 5 συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για χρονικό διάστηµα έως 8 µήνες ή έως 9 µήνες (για αναγνωρισµένες σχολές) και µιας σύµβασης µίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα έτος, σε ΟΤΑ και ΝΠ∆∆ για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους.

Τέλος, εγκρίνει τη σύναψη 19 συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για χρονικό διάστηµα έως 8 µήνες στη ∆ηµοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών «ΡΟ∆Α» ∆. Ρόδου.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr