Η ΕΣΕΕ ‬δεν ζήτησε ποτέ αύξηση ορίου ομαδικών απολύσεων στο 10%

747068-korkidis-1.jpg

19-11-2016 17:26

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας δεν ζήτησε ποτέ την αύξηση του ορίου των ομαδικών απολύσεων από το 5% στο 10%.

Αντιθέτως, εξέφρασε την αντίθεσή της στην απελευθέρωση του ορίου των ομαδικών απολύσεων και ούτε δέχεται ως αντίβαρο στις ομαδικές απολύσεις, την εργασία μειωμένου ωραρίου, ούτε το «επίδομα ανεργίας» για τις ώρες μειωμένης απασχόλησης.

Αυτά αναφέρεται σε διευκρινιστική δήλωση του σχετικά με το θέμα, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορκίδης. Συγκεκριμένα, αναφέρει τα εξής:

«Αναφορικά με το θέμα των ομαδικών απολύσεων που ανακινήθηκε πρόσφατα από τους θεσμούς, η ΕΣΕΕ, δια του προέδρου της, Βασίλη Κορκίδη, διευκρινίζει ότι δεν ζήτησε ποτέ την αύξηση του ορίου των ομαδικών απολύσεων από το 5% στο 10%, θεωρώντας, μάλιστα, τη συζήτηση άνευ αντικειμένου, αφού δεν αφορά στο μέγεθος των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αντιθέτως, εξέφρασε την αντίθεσή της στην απελευθέρωση του ορίου των ομαδικών απολύσεων. Άλλωστε, η συζήτηση διατηρείται σε θεωρητικό επίπεδο, καθώς όλοι αναμένουμε την τελική απόφαση του Ευρωδικαστηρίου η οποία θα είναι εκείνη που θα καθορίσει και θα διευθετήσει οριστικά το θέμα των ομαδικών απολύσεων. Επιπλέον, η ΕΣΕΕ δεν δέχεται ως αντίβαρο στις ομαδικές απολύσεις την εργασία μειωμένου ωραρίου, ούτε το «επίδομα ανεργίας» για τις ώρες μειωμένης απασχόλησης,‭ ‭όταν‭ ‬το‭ ‬72%‭ ‬είναι‭ ‬μακροχρόνια‭ ‬άνεργοι‭ ‭και‭ ‬το‭ ‬ ‭‬62%‭ ‬μερικής απασχόλησης‭ ‭‬εργαζόμενοι,‭ που‭ ‬δεν‭ ‭έχουν‭ ‬καμία‭ ‬ενίσχυση‭ ‬ ‭ ‬λόγω‭ ‬οικονομικής ανεπάρκειας του συστήματος. Κατά‭‭ ‬τις ‬συναντήσεις ‭‬με‭ ‬‬τους‭ ‬θεσμούς, ‭τονίστηκε‭ ‬ότι‭ ‬η‭ ‭‬ΕΣΕΕ‭ ‬έχει‭ ‭‬τη‭ ‬ ‬θεσμική υποχρέωση‭, ‬ως‭ ‬μέλος‭ ‬των‭ ‬ευρωπαίων‭ ‬‬κοινωνικών‭ ‬εταίρων‭ ‬της‭‬ ‭ ‬UEAPME‭ ‬και EuroCommerce‭ ‭να‭ ‬συζητά‭ ‭‬την‭ ‬εναρμόνιση‭ της‭ ‬εθνικής‭ μας‭ ‬νομοθεσίας‭ με‭ ‬τις ευρωπαϊκές‭‭ ‬οδηγίες.‭‭ ‬Μάλιστα,‭ ‬ζητήθηκε‭ ‬‬από‭ ‬τους‭ ‬ ευρωπαϊκούς‭ ‬θεσμούς‭‭ ‬να σεβαστούν‭ ‬και‭ ‬εκείνοι‭ ‬το‭ ‬ευρωπαϊκό‭ ‬κεκτημένο‭ ‬ αναφορικά‭ ‬με‭ ‬τα‭ ‬‬εργασιακά θέματα, χωρίς η χώρα μας να αποτελεί εξαίρεση. Η ΕΣΕΕ σέβεται, τηρεί και δεν παρεκκλίνει από τις αρχές της τριμερούς συμφωνίας της‭ ‬Γενεύης‭ ‬με‭ ‬το ‭‬ILO‭ ‬και‭ ‬της‭ ‬κοινής‭ ‬δήλωσης των‭ ‬ ‭ ‬κοινωνικών‭ ‬εταίρων‭ ‬του Ιουλίου».ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr