Μόλις ανακοινώθηκε: Έρχονται 445 ευρώ «ζεστά» στο χέρι – Οι δικαιούχοι και η ημερομηνία πληρωμής

Με ανακοίνωσή του ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορεάς Κοινωνικής Ασφάλισης, e-ΕΦΚΑ, γνωστοποίησε ότι την Τρίτη, 8 Αυγούστου θα καταβληθεί το Αδειοδωρόσημο.

Το ποσό αυτό κατά μέσο όρο, διότι κυμαίνεται ανάλογα με τα ένσημα, κινείται στην περιοχή των 445 ευρώ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ:

Την Τρίτη 8 Αυγούστου 2023 θα καταβληθεί σε 69.232 εργατοτεχνίτες οικοδόμους ποσό ύψους 30.830.757,51 ευρώ, που αφορά το Αδειοδωρόσημο Αυγούστου 2023.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των ασφαλισμένων.

Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού μπορούν να τα δηλώσουν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, είτε στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr (επιλογή-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες->Μισθωτοί->Ατομικά Στοιχεία), είτε και μέσω αντίστοιχων επιλογών στην ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης (www.gov.gr