Δείτε τι πρόστιμο έβαλε η Περιφέρεια Αττικής στον Σκλαβενίτη!

Επιβολή προστίμου ύψους 500 ευρώ, για υπόλειμμα κιμά σε μηχανή στο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης.

Σύμφωνα με το υπ.αρ.5784/28-11-23 έγγραφο, το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (500€), στην επιχείρηση «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ » βάσει του άρθρου 20 παρ.7.ΣΤ της αριθ. 91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/2013, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας στις 17-11-2023 στο υποκατάστημα-super market της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται στο Μοσχάτο Αττικής (Μακρυγιάννη 100-102) διαπιστώθηκε ότι στην κρεατομηχανή που κόβει κιμά μοσχαρίσιο, υπήρχε υπόλειμμα νωπού κιμά του είδους «λάπα νεαρού μόσχου Ολλανδίας, νωπό» προηγούμενης κοπής 358γρ, κατά παράβαση του άρθρου 20 παρ.6 της αριθ. 91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17), όπως ισχύει