8 Δεκεμβρίου 2022

ΕΚΤ: Παραμένει ο κίνδυνος χρεοκοπίας της Ελλάδας

Ο κίνδυνος χρεοκοπίας της Ελλάδας παραμένει σε υψηλά επίπεδα λόγω των ανησυχιών για την εφαρμογή του τρίτου προγράμματος βοήθειας, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), σε σημερινή της έκθεση για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Ωστόσο, η ΕΚΤ αναγνωρίζει ότι εν συγκρίσει με το καλοκαίρι του 2015 ο κίνδυνος χρεοκοπίας έχει συρρικνωθεί αισθητά. Παρ’ όλα αυτά, προσθέτει, η εφαρμογή του προγράμματος εξακολουθεί να «γεννά» ανησυχίες, γεγονός που συνεπάγεται τη διατήρηση των κινδύνων.

Η Κεντρική Τράπεζα διαπιστώνει παράλληλα, ότι οι εξελίξεις στην Ελλάδα είχαν μία περιορισμένη και προσωρινή επίπτωση στις αγορές μετοχών και κρατικών ομολόγων στην Ευρωζώνη.

Στην ίδια έκθεση, η ΕΚΤ εστιάζει σε τέσσερις παράγοντες, οι οποίοι ενδεχομένως να αποτελέσουν απειλή για την οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρωζώνης, κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ετών:

  • Αύξηση του κινδύνου αδυναμίας απορρόφησης παγκόσμιων σοκ
  • Αδύναμη κερδοφορία για τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες, εντός ενός περιβάλλοντος χαμηλής ανάπτυξης και ανισορροπιών
  • Κίνδυνος αύξησης της μη βιωσιμότητας του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους εν μέσω χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης
  • Ραγδαία αύξηση του σκιώδους τραπεζικού συστήματος

Παρά τους κινδύνους ωστόσο, η ΕΚΤ αναγνωρίζει την πρόοδο του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος σε μία σειρά παραγόντων, όπως η συρρίκνωση της έκθεσης στις αναδυόμενες αγορές, η βελτίωση της κερδοφορίας και η αύξηση της αξιοπιστίας.

Από την άλλη πλευρά, οι προκλήσεις παραμένουν, καθώς το αδύναμο μακροοικονομικό περιβάλλον, η χαμηλή κερδοφορία και ο μεγάλος αριθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων συνιστούν τροχοπέδη στην πλήρη ανάκαμψη του κλάδου.

Την ίδια στιγμή, καταλήγει η ΕΚΤ, το ιδιωτικό και δημόσιο χρέος παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα σε αρκετές χώρες της Ευρωζώνης, γεγονός που ασκεί καθοδικές πιέσεις στη δανειοδοτική και κεφαλαιακή ικανότητα των τραπεζών.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr