6 Φεβρουαρίου 2023

Αυξήσεις κεφαλαίου ανακοίνωσαν Πειραιώς και Αlpha

Σε αυξήσεις κεφαλαίων προχωρούν Πειραιώς και Alpha Bank.

Όπως έγινε γνωστό, στις 15 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς για reverse split, δημιουργία ειδικού αποθεματικού και έκδοση ομολογιακού δανείου με υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολόγιες έως ποσού 2,040 δισ. στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

H αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών αφορά στην άντληση κεφαλαίων μέχρι 4,933 δισ. ευρώ, η οποία θα καλυφθεί με μετρητά ή και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων ή και εισφορά σε είδος και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Tην σύγκληση έκτακτης Γενικής συνέλευσης στις 14 Νοεμβρίου αποφάσισε και η Alpha Bank προκειμένου να προχωρήσει σε reverse split των μετοχών, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τρίτον σε αναγκαστική μετατροπή των ομολόγων σε μετοχές.

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση της Eurobank αποφάσισε να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,1 δισ. ευρώ με reverse split, καθώς προσφέρεται μία νέα μετοχή για κάθε 100 παλιές. Εντωμεταξύ, για να πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση των μετοχών, θα ανασταλεί από αύριο και για τρεις ημέρες η διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χρηματιστήριο.

«Η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών αποτελεί ορόσημο για το τραπεζικό σύστημα της χώρας και θέτει τα θεμέλια για την έναρξη της πορείας επιστροφής της οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά. Η κεφαλαιακή θωράκιση θα δώσει στις ελληνικές τράπεζες τις προϋποθέσεις για να ανακτήσουν σταδιακά αφενός την καταθετική τους βάση και αφετέρου την εμπιστοσύνη των διεθνών χρηματαγορών», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της τράπεζας, Ν. Καραμούζης.

Από την πλευρά το ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φ. Καραβίας υπογράμμισε ότι: «τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου αποδεικνύουν την ανθεκτικότητα της Eurobank μέσα στις δυσμενείς συνθήκες που δημιούργησε η επιβολή των capital controls. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση ήταν σημαντικά μειωμένα σε σχέση με το A΄ τρίμηνο, παρά την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων και την μακρά τραπεζική αργία. Η αύξηση των κερδών προ προβλέψεων μέσα σε αυτές τις συνθήκες αναδεικνύει τις δυνητικές επιδόσεις της τράπεζας σε περιβάλλον ομαλότητας, όπως αυτό που δρομολογεί η αποκατάσταση της σταθερότητας και η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.

Η συνολική αξιολόγηση από την ΕΚΤ ανέδειξε τη Eurobank ως την ελληνική τράπεζα με τις μικρότερες κεφαλαιακές ανάγκες στο δυσμενές σενάριο της δοκιμασίας αντοχής. Το AQR επιβεβαίωσε τη σχετική ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου. Η συνέχιση της συντηρητικής πολιτικής προβλέψεων οδηγεί τον δείκτη κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 65% και έχει στόχο την πλήρη εξυγίανση και θωράκιση του ισολογισμού μας. Από αυτή τη θετική αφετηρία εκκινούμε για την αύξηση του μετοχικού μας κεφαλαίου, με στόχο την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που προσδιορίστηκαν από την ΕΚΤ στο ακραίο σενάριο (€2,1 δισ.). Επιδίωξή μας είναι να δώσουμε στη Eurobank όλες τις προϋποθέσεις για να πρωταγωνιστήσει κατά την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη, στηρίζοντας τους πελάτες μας και παράγοντας αξία για τους μετόχους μας και την ευρύτερη κοινωνία.»

Πηγή: newmoney.grΠΗΓΗ : Newsbomb.gr