21 Μαΐου 2022

ΠΡΟΣ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Πρεµιέρα µε σκουπίδια ενδέχεται να κάνει ο «Καλλικράτης» σε αρκετούς δήµους της χώρας, καθώς µετά το τέλος του έτους δεν θα µπορούν να… αναθέτουν σε ιδιώτες την αποκοµιδή των απορριµµάτων. Το αδιέξοδο που αναµένεταινα δηµιουργηθεί, οφείλεται στο γεγονός πως είτε οι δήµοι δεν διαθέτουν δικές τους υπηρεσίες καθαριότητας είτε οι υπηρεσίες αυτές δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών όλων των περιοχών, που συνενώνονται πλέον µετά τον «Καλλικράτη». Κύκλοι του υπουργείου Εσωτερικών ανέφεραν όµως πως είναι σχεδόν απίθανο να δοθεί παράταση και να επιτραπεί η συνέχιση της αποκοµιδής σκουπιδιών από ιδιωτικά συνεργεία και για το 2011.«Επιδιώκουµε να γίνει µία νέα αρχή µε τον “Καλλικράτη”», αναφερόταν χαρακτηριστικά.

Σύµφωνα πάντωςµε τα στοιχεία, 18 από τους 325 καλλικρατικούς δήµους δεν έχουν καν υπηρεσία καθαριότητας και µέχρι σήµερα εξυπηρετούνταν από ιδιωτικά συνεργεία – τέτοιαπερίπτωση αποτελεί για παράδειγµα ο ∆ήµος Πλαστήρα, στην Καρδίτσα, όπως και ο ∆ήµος Κύθνου. Στους δήµους αυτούς, η εφαρµογή του νέου νόµου είναι αδύνατη.

Ωστόσο, τοπρόβληµα είναι εντονότερο εάν συνυπολογιστεί πως και πολλοί άλλοι δήµοι δεν θαµπορέσουν από την 1ηΙανουαρίουνα ανταποκριθούν.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του νέου ∆ήµου Μυτιλήνης, όπου από τους 13 δήµους που συνενώθηκαν, µόνον οι4 είχαν υπηρεσία καθαριότητας. Το προσωπικό και τα µέσα που διαθέτουν οι δήµοι αυτοί δεν επαρκούν ούτε κατ’ ελάχιστο γιατην εξυπηρέτηση και των υπόλοιπων 9 δήµων. Προβληµατισµός
Οι περισσότεροι τουριστικοί δήµοι της χώρας ανέθεταν επίσης σε ιδιώτες την αποκοµιδή, ανεξάρτητα εάν είχαν ή όχι δηµοτική υπηρεσία,προκειµένου ναµπορέσουν να καθαρίζουν τις πόλεις τους ιδίως κατά τους µήνες αιχµής. Ανάλογη πρακτική ακολουθούσαν δήµοι, οι οποίοι διέθεταν αποµακρυσµένα δηµοτικά διαµερίσµατα και όπου η συντήρησηστόλου οχηµάτων καθαριότητας και προσωπικού για την εξυπηρέτησή τους θα ήταν πολύ πιο δαπανηρή από τη σύµβαση µε κάποιον ιδιώτη.

Στους αιρετούς επικρατεί έντονος προβληµατισµός καιήδη έχουν ζητήσει να υπάρξει νέα παράταση, µεδεδοµένα και τα προβλήµατα που δηµιουργούν οι επιταγές του Μνηµονίου. Συγκεκριµένα, ανέφεραν πως δεν µπορούν να προχωρήσουν επί του παρόντος σε σύσταση νέωνυπηρεσιών καθαριότητας, καθώς οιπροσλήψεις µόνιµου προσωπικού έχουν παγώσει. Στο µεταξύ, όλα δείχνουν πως θα ψαλιδιστεί δραµατικά – εάν όχι νακαταργηθεί – ο αριθµός των συµβασιούχων που θα έχουν δικαίωµα να προσλάβουν, οπότε βρίσκονται ουσιαστικά µε ταχέρια δεµένα. Ακόµη όµως και το ενδεχόµενο να εξυπηρετηθούν για κάποιο διάστηµα από άλλους γειτονικούς δήµους στοπλαίσιο διαδηµοτικής συνεργασίας, κρίνεται ανέφικτο σε αυτή τη χρονικήσυγκυρία και µέχρι να βρουν οι νέοι δήµοι τον βηµατισµό τους, δηλαδή να ξεκαθαρίσουν πώς θα διαχειριστούν τα απορρίµµατα εντός των νέων γεωγραφικών τους ορίων.

Αλλά και σε µεγαλύτερους δήµους, µε οργανωµένες υπηρεσίες υπήρχαν εκτιµήσεις πως η απώλεια των συµβασιούχων δεν αποκλείεται να δηµιουργήσει προβλήµατα. Αφησαν παράθυρο
Για τους λόγουςαυτούς στελέχη της Αυτοδιοίκησης υποστήριζανπως τελικά µπορεί να υπάρξει κάποιο παράθυρο για τη συµµετοχή ιδιωτών στην αποκοµιδή, τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστηµα. Το θέµα αυτό συνιστά πάντως casus belli για τους εργαζοµένους στουςδήµους, οι οποίοι έχουν κατ’ επανάληψη διατυπώσει την κατηγορηµατική αντίθεσή τουςστην πρακτική εκχώρησης δηµοτικών υπηρεσιών και κυρίως αυτήν της καθαριότητας σε ιδιωτικά συµφέροντα. 

fimotro