3 Αυγούστου 2020

Σήμερα, κανείς δεν μπορεί να είναι Γερμανός!

Ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου και οι κυβερνήσεις που διόρισε… από
το 2009 και μετά, έχουν πιστοποιημένα πλέον παράσχει τις χειρότερες
υπηρεσίες στην Ελλάδα και τους Έλληνες, του τελευταίου αιώνα.

Διαβάστε περισσότερα στο newscode.gr