7 Φεβρουαρίου 2023

ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει με την προσυμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ

Η  ΑΑΔΕ δίνοντας προτεραιότητα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, από αρχές Δεκεμβρίου θα προσαρμόσει τα ηλεκτρονικά της συστήματα ώστε να καθίσταται δυνατή η προσυμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ.

Πιθανότατα στις αρχές Ιανουαρίου 2023 θα λάβουν τις πρώτες προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες από την ΑΑΔΕ. Τα δεδομένα που βρίσκονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή myData καθιστoύν εφικτό τον υπολογισμό του οφειλόμενου ΦΠΑ από τη φορολογική διοίκηση με βάση τα έσοδα και τα έξοδα κάθε επιχείρησης.

Πλέον τα στοιχεία που καταχωρίζονται παρέχουν τη δυνατότητα στην ΑΑΔΕ και στο οικονομικό επιτελείο να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου και τον μέσο τζίρο που πραγματοποιεί, αλλά και να υπολογίζουν τον ΦΠΑ που πρέπει να εισπραχθεί κάθε έτος.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν πηγές της ΑΑΔΕ, σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις θα μπορούν να τροποποιούν την προσυμπληρωμένη δήλωση εφόσον δεν συμφωνούν με τα στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι η δήλωση ΦΠΑ δεν θα είναι κλειδωμένη, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να τη διαχειριστούν τα λογιστήρια των επιχειρήσεων δεδομένου ότι έχουν την ευθύνη για την υποβολή της.

Η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς μειώνει το κόστος για τις επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα η εφορία θα γνωρίζει επακριβώς τι πρέπει να εισπράξει από ΦΠΑ κάθε μήνα. Επίσης θα περιορισθούν σημαντικά η φοροδιαφυγή και οι καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των τιμολογίων από πολλές επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι με την πλήρη εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων, εκτός από την προσυμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ, το Ελληνικό Δημόσιο θα επισπεύσει τις επιστροφές ΦΠΑ στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες καθώς θα γνωρίζει τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί και ότι αυτές είναι σύννομες, μειώνοντας στο ελάχιστο τον απαιτούμενο έλεγχο.

Οι πρωτοβουλίες της ΑΑΔΕ έρχονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ψηφιοποίησης που θέτει η Ευρωπαϊκή Ενωση στο πεδίο της φορολογίας καθώς στο προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται πρόταση ευρωπαϊκής οδηγίας σχετικά με τις απαιτήσεις ψηφιακής αναφοράς και την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα καταστεί υποχρεωτική για όλες τις διασυνοριακές συναλλαγές εντός της Ε.Ε. ενώ το ευρωπαϊκό πρότυπο ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα γίνει αποδεκτό σε όλη την Ευρώπη για την ηλεκτρονική τιμολόγηση B2B.


Πηγή