8 Οκτωβρίου 2022

Προσλήψεις στο υπουργείο Πολιτισμού: Μέχρι σήμερα (5/8) οι αιτήσεις

ΑΣΕΠ: Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις των υποψηφίων στην προκήρυξη 5Κ/2022, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 122 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 5 Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Οι ειδικότητες:

  • ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Αρχιτεκτόνων
  • ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Η/Υ
  • ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Πολίτικων Μηχανικών
  • ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Τοπογράφων Μηχανικών
  • ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Χημικών Μηχανικών
  • ΠΕ Πληροφορικής
  • ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης – Ειδ. Πολιτιστικής Διαχείρισης
  • ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης – Ειδ. Πολιτιστικής Πληροφορικής Και Τεχνολογίας
  • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού – Ειδ. Λογιστικού


Πηγή