8 Αυγούστου 2022

Στεγαστικό φοιτητικό επίδομα – stegastiko.minedu.gr: Ξεκινούν οι αιτήσεις – Η απαραίτητη προϋπόθεση

Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2021-2022: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 29 Ιουλίου

Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 29 Ιουλίου.

Στεγαστικό φοιτητικό επίδομα: Οι προϋποθέσεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του προγράμματος για να πάρει κάποιος στεγατικό φοιτητικό επίδομα πρέπει ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα:

να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

να είναι κάτοχος ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ισχύ και

να είναι κάτοχος Α.Φ.Μ.

Σημειώνεται ότι η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Πολύ σημαντικό για την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 να έχει υποβληθεί πρώτα φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2021. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση θα απορρίπτεται αυτόματα με την υποβολή της.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις, υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ο ένας μόνο γονέας δικαιούχος του επιδόματος, ο οποίος στη φορολογική του δήλωση θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων που τον βαρύνουν (εξαρτώμενα μέλη) ώστε να διαμορφωθεί σωστά το οικονομικό κριτήριο.

Στεγαστικό φοιτητικό επίδομα: Βήμα -βήμα η αίτηση

Για την είσοδό του στην ηλεκτρονική εφαρμογή ο δικαιούχος (γονέας ή φοιτητής) θα χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που του χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του.

Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα στοιχεία:

  • α) τον αριθμό της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ του φοιτητή,
  • β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του φοιτητή και του έτερου γονέα, εάν δικαιούχος είναι ο γονέας, ενώ στην περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής δηλώνει μόνο τον ΑΦΜ του/της συζύγου του (αν υφίσταται),
  • γ) τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου,
  • δ) τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ), το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τη ΔΟΥ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, e-mail).

Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.


Πηγή