8 Οκτωβρίου 2022

Αναδρομικά συνταξιούχων: Οι μεγάλοι κερδισμένοι, οι μεγάλοι χαμένοι και ποιοι παραμένουν σε «ομηρία»

Επώδυνη ήταν για τους συνταξιούχους η τελική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα αναδρομικά,  καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές αντοχές περιόρισε αισθητά το εύρος των ανακτήσεων για τους δικαιούχους. Έτσι, η αρχική προσδοκία για αναδρομικά συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ διαψεύσθηκε πλήρως με τις τελικές πληρωμές να υπολογίζονται έως τα 500 εκατ. ευρώ.

Αλλά η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ δημιουργεί κερδισμένους, λίγο κερδισμένους, χαμένους και συνταξιούχους – δικαιούχους σε «ομηρία».

Καταρχήν αναγνωρίζεται δικαίωμα είσπραξης αναδρομικών για τις περικοπές στις κύριες συντάξεις σε όλους τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα για χρονικό διάστημα έντεκα μηνών. Από τις 11 Ιουνίου του 2015 ως την αντίστοιχη ημερομηνία του Μαΐου του 2016. Για αυτούς τους 11 μήνες, όλοι οι συνταξιούχοι, όπως ρητά αναφέρεται στις σχετικές αποφάσεις, ανεξάρτητα, από το αν είχαν προσφύγει η όχι, ανεξάρτητα δηλαδή από το αν είχαν διεκδικήσει δικαστικά αναδρομικά, θα λάβουν τα ποσά που αντιστοιχούν στις περικοπές των κύριων συντάξεων τους, για αυτούς τους έντεκα μήνες. Η καταβολή των αναδρομικών των κύριων συντάξεων θα γίνει σε όλους.

Αντίθετα, για τις επικουρικές συντάξεις, τα επιδόματα και τα δώρα, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε, ότι θα πάρουν αναδρομικά μόνον εκείνοι οι συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει δικαστικά ως το τέλος Ιουλίου του 2020. Όσοι δεν είχαν προσφύγει, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Ιουλίου του 2020, δεν θα πάρουν αναδρομικά για δώρα, επιδόματα επικουρικές συντάξεις. Και εδώ, για επικουρικές, δώρα, επιδόματα, οι αποφάσεις αναφέρονται στο εντεκάμηνο από τον Ιούνιο του 2015 ως τον Μάιο του 2016.

Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για όλους. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι που δεν πήραν το 2020 αναδρομικά από τις περικοπές των κύριων συντάξεων δεν έχασαν τις ελπίδες τους για αναδρομικά επικουρικών και Δώρων. Σύμφωνα με το ΣτΕ όσοι είχαν άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων κάτω από 1.000 ευρώ το 2012 και έτσι εξαιρέθηκαν από την πληρωμή των αναδρομικών των κύριων συντάξεων τον Οκτώβριο του 2020 «διατηρούν τις αξιώσεις τους και μπορούν να διεκδικήσουν δικαστικά, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις, τα ποσά που αντιστοιχούν σε τυχόν περικοπές επικουρικών συντάξεων και στα καταργηθέντα επιδόματα εορτών και αδείας όσοι συνταξιούχοι δεν υπέστησαν περικοπή των κυρίων συντάξεών τους κατ’ εφαρμογή των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 και, για το λόγο αυτό, δεν θα εισπράξουν με βάση το άρθρο 114 του ν. 4714/2020, αντίστοιχα ποσά».

Συμπερασματικά, πλήρως χαμένοι είναι 1,3 εκατομμύριο συνταξιούχοι που δεν είχαν ασκήσει αγωγές μέχρι την 31 Ιουλίου 2020 και σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ έχουν αποσβεσθεί δια νόμου οι αξιώσεις τους για λόγους έκτακτους ανάγκης. Σε «ομηρία» παραμένουν 350.000 περίπου συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα που είχαν ασκήσει αγωγές και θα συνεχίσουν τον δικαστικό αγώνα παρά τις αποφάσεις του ΣτΕ επί των πιλοτικών αγωγών των ετών 2015, 2019, 2020.


Πηγή