25 Σεπτεμβρίου 2022

Η ακρίβεια επηρεάζει την πληρωμή φόρων – Επιδείνωση της φορολογικής συμμόρφωσης

Επιδείνωση της φορολογικής συμμόρφωσης δείχνουν τα απολογιστικά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την εμπρόθεσμη πληρωμή φόρων στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2022. Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί όπως φαίνεται αναγκάζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να επιλέγουν την πληρωμή των καθημερινών τους υποχρεώσεων και να αφήνουν απλήρωτα τα χρέη στην εφορία. Προβληματική είναι η εικόνα στα έσοδα από το ΦΠΑ, καθώς δεν καταβάλλονται εμπρόθεσμα τα 15 στα 100 ευρώ βεβαιωμένου ΦΠΑ.

Ειδικότερα, στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2022 εμπρόθεσμα εισπράχθηκε μόλις το 81,76% των βεβαιωμένων φόρων, όταν στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022 η εικόνα ήταν ελαφρά καλύτερη.

  • Ο ΦΠΑ που πληρώθηκε εμπρόθεσμα στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2022 ανήλθε σε 3,7 δισ. ευρώ, όταν ο συνολικά οφειλόμενος ΦΠΑ ήταν 4,4 δισ. ευρώ. Δηλαδή εισπράχθηκε εμπρόθεσμα το 85,23% του συνολικού φόρου.
  • Ο συνολικά οφειλόμενος φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2022 ήταν 1 δισ. ευρώ, ωστόσο εμπρόθεσμα στην εφορία καταβλήθηκαν μόνον 766 εκατ. ευρώ, ήτοι το 72,47% του συνολικού φόρου.
  • Ο συνολικά οφειλόμενος φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ήταν στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2022 στα 939 εκατ. ευρώ και εμπρόθεσμα στην εφορία καταβλήθηκαν τα 807 εκατ. ευρώ, ήτοι το 85,99% του συνολικού φόρου.
  • Οι εμπρόθεσμες πληρωμές φόρου για ακίνητη περιουσία ανήλθαν στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2022 σε 641 εκατ. ευρώ, έναντι συνολικά οφειλόμενου φόρου 845 εκατ. ευρώ. Δηλαδή η εμπρόθεσμη πληρωμή φόρου ανήλθε στο 75,82% του συνόλου.

Ετησίως οι φορολογικές αρχές εισπράττουν εμπρόθεσμα 3-4 δισ. ευρώ λιγότερους φόρους, από αυτούς που έχουν βεβαιώσει. Η εικόνα της τελευταίας τετραετίας είναι χαρακτηριστική. Το 2016 εισπράχθηκε μόλις το 80,88% των συνολικά βεβαιωμένων φόρων από ΦΠΑ, από φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και από τη φορολογία ακινήτων. Το 2017 το σχετικό ποσοστό ήταν στο 80,67%, το 2018 στο 80,83%, το 2019 στο 81,12%, το 2020 κινήθηκε στο 81,72% και το 2021 στο 83,20%.


Πηγή