27 Ιουνίου 2022

Στην Lamda Development το 100% της Lamda Malls

Στον έλεγχο της Lamda Development πέρασε το 100% της θυγατρικής της, Lamda Malls, η οποία κατέχει το σύνολο των μετοχών των εταιρειών LAMDA DOMI  και PYLAIA, ιδιοκτητριών των Εμπορικών Κέντρων Golden Hall και Mediterranean Cosmos αντίστοιχα.

Η εταιρεία εξαγόρασε το ποσοστό μειοψηφίας 31,7% που κατείχε μέχρι τις 20 Μαΐου η Wert Blue SarL, έναντι τιμήματος 109 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

«Η Lamda Development S.A. (“Εταιρεία”), σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 20.05.2022 υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά του μειοψηφικού ποσοστού (31,7%) στη θυγατρική της LAMDA MALLS Α.Ε., το οποίο κατέχει η εταιρεία Wert Blue SarL, 100% θυγατρική της Värde Partners, έναντι τιμήματος 109 εκατ. ευρώ σε μετρητά.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου 2022, με την ολοκλήρωση των συμβατικών προϋποθέσεων που αφορούν κυρίως τις εγκρίσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η εταιρεία αποκτά τον απόλυτο έλεγχο της θυγατρικής LAMDA MALLS Α.Ε., η οποία κατέχει το σύνολο των μετοχών των εταιρειών LAMDA DOMI S.Μ.S.A. και PYLAIA S.M.S.A., ιδιοκτητριών των Εμπορικών Κέντρων Golden Hall και Mediterranean Cosmos αντίστοιχα. Η ως άνω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης στρατηγικής της Εταιρείας που στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Εμπορικών Κέντρων».


Πηγή