9 Δεκεμβρίου 2021

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Aπόδοση μερισμάτων 4,3 εκατ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό

Μέσα από ορθή οικονομική διαχείριση η Επιτροπή Ανταγωνισμού, υπό την ηγεσία του Γιάννη Λιανού,  καταγράφει πλεονάσματα και είναι σε θέση να επιστρέφει μέρισμα στον κρατικό προυπολογισμό.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού απέδωσε, για πρώτη φορά μετά το 2016, ως μέρισμα στον κρατικό προϋπολογισμό, ποσό ύψους 1,86 εκατ. ευρώ που προέκυψε από το πλεόνασμα (έσοδα-έξοδα) της οικονομικής χρήσης 2020.

Επίσης, από την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων και βάσει των προβλέψεων το οικονομικό έτος 2021 αναμένεται να κλείσει με σημαντικό πλεόνασμα (έσοδα-έξοδα) γεγονός που θα επιτρέψει την απόδοση μερίσματος στον κρατικό προϋπολογισμό ποσού που θα αγγίξει το ύψος των 2,45 εκατ. ευρώ.

Το ποσό αυτό έχει εγγραφεί στον υπό έγκριση, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προϋπολογισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το οικονομικό έτος 2022 οπότε και θα αποδοθεί.


Πηγή